Monday , 20 May 2019
AD 3 code
AD 4 code
AD 6 code
AD 7 code
AD 8 code

Σχολική Εφορεία Γερίου: Θέσεις Εργασίας

Σχολική Εφορεία Γερίου: Θέσεις Εργασίας – Λευκωσία

Η Σχολική Εφορεία Γερίου ανακοινώνει ότι δέχεται αιτήσεις για πλήρωση 3 κενών θέσεων Σχολικών Συνοδών για σχολεία της Περιφέρειας Γερίου, για τη Σχολική Χρονιά 2018-2019 ως εξής: δύο (2) θέσεις για το Ειδικό Σχολείο Ευαγγελισμός και μία (1) θέση για το Β΄ Δημόσιο Νηπιαγωγείο Γερίου. Οι ενδιαφερόμενοι/νες πρέπει να είναι απόφοιτοι Λυκείου ή να έχουν πενταετής πείρα με παιδιά με ειδικές ανάγκες σε ανάλογο ίδρυμα ή σχολείο. Δίπλωμα ανωτέρων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων σε θέματα ειδικής εκπαίδευσης, νηπιαγωγού, ψυχολογίας ή άλλου συναφές με την εργασία αυτή θα θεωρηθεί επιπρόσθετο προσόν. Αποκλείονται πρόσωπα α’ και β΄ βαθμού συγγένειας προς τα παιδιά που θα εξυπηρετούνται. Οι ενδιαφερόμενοι/νες θα πρέπει να είναι διαθέσιμοι για άμεση εργοδότηση.

Για πληροφορίες και έντυπα αιτήσεων οι ενδιαφερόμενες/νοι μπορούν να απευθύνονται στα γραφεία της Σχολικής Εφορίας Γερίου, Ελευθερίας 16, 2200 Γέρι και στο τηλέφωνο : 22467332.

Όλες οι αιτήσεις θα πρέπει να παραδοθούν στη Σχολική Εφορεία Γερίου, το αργότερο μέχρι την Παρασκευή 12 Οκτωβρίου 2018 στις 14:30.

 

CLICK HERE TO FIND JOBS IN CYPRUS

CLICK HERE TO FIND JOBS IN NICOSIA

CLICK HERE TO FIND JOBS IN LIMASSOL

CLICK HERE TO FIND JOBS IN LARNACA

CLICK HERE TO FIND JOBS IN PAPHOS

CLICK HERE TO FIND JOBS IN FAMAGUSTA