Monday , 20 May 2019
AD 3 code
AD 4 code
AD 6 code
AD 7 code
AD 8 code

Ζητείται Γραμματέας

Ορφανίδης, Χριστοφίδης & Συνεργάτες ΔΕΠΕ: Ζητείται Γραμματέας – Λευκωσία

Απαιτούμενα Προσόντα:

  • Άριστη γνώση Ελληνικής & Αγγλικής γλώσσας (ομιλία & γραφή)
  • Εξαιρετικές επικοινωνιακές και οργανωτικές ικανότητες
  • Πολύ καλή γνώση ηλεκτρονικού υπολογιστή, Word, Excelκτλ
  • Γνώσεις στενογραφίας θα θεωρηθεί ως επιπρόσθετο προσόν
  • Προηγούμενη πείρα σε δικηγορικό γραφείο θα θεωρηθεί πλεονέκτημα
Καθήκοντα:
  • Ετοιμασία δικογράφων
  • Τήρηση ημερολογίου και συναντήσεων
  • Επικοινωνία με πελάτες

Μισθός: Μισθός και ωφελήματα ανάλογα με πείρα και τα προσόντα

Πρόσωπο Επικοινωνίας: Κυριάκος Ορφανίδης 22028610 ok@legalpartners.cy.net με τίτλο:”ANERGOSJOBS.COM”

CLICK HERE TO FIND JOBS IN CYPRUS

CLICK HERE TO FIND JOBS IN NICOSIA

CLICK HERE TO FIND JOBS IN LIMASSOL

CLICK HERE TO FIND JOBS IN LARNACA

CLICK HERE TO FIND JOBS IN PAPHOS

CLICK HERE TO FIND JOBS IN FAMAGUSTA