Monday , 20 May 2019
AD 3 code
AD 4 code
AD 6 code
AD 7 code
AD 8 code

Ζητείται Γραμματειακό προσωπικό

Envirosafe Technologies Ltd: Ζητείται Γραμματειακό προσωπικό – Λευκωσία

Η εταιρεία , με έδρα την βιομηχανική Ιδαλίου, ζητά να προσλάβει γραμματειακό προσωπικό.

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να αποστείλουν βιογραφικό σημείωμα στο email: info@envirosafe.com.cy

-Διαχείριση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου

-Πολύ καλό χειρισμό της αγγλικής γλώσσας (γνώση επιπλέον ξένων γλωσσών θα θεωρηθεί προσόν)

-Άριστη γνώση της ελληνικής γλώσσας

-Άριστη γνώση-Δεξιότητες στην επικοινωνία και αφοσίωση στην εξυπηρέτηση πελατών

-Πνεύμα συνεργασίας, ομαδικότητα και οργανωτικότητα

Πτυχίο ανώτερης / ανώτατης εκπαίδευσης ή σχολής γραμματέων, θα θεωρηθεί ως επιπρόσθετο προσόν

Προσφέρονται:

-Αριθμός Ημερών Εργασίας  5

-Ωράριο Εργασίας    08:00     13:00

-Μηνιαίος Μισθός (μεικτός) Από 500  Μέχρι 600

-Ικανοποιητικές αποδοχές

-Ευκαιρίες ανέλιξης

-Εκπαίδευση

 

CLICK HERE TO FIND JOBS IN CYPRUS

CLICK HERE TO FIND JOBS IN NICOSIA

CLICK HERE TO FIND JOBS IN LIMASSOL

CLICK HERE TO FIND JOBS IN LARNACA

CLICK HERE TO FIND JOBS IN PAPHOS

CLICK HERE TO FIND JOBS IN FAMAGUSTA