Monday , 20 May 2019
AD 3 code
AD 4 code
AD 6 code
AD 7 code
AD 8 code

Ζητείται Γραμματέας

Revia Estates Ltd: Ζητείται Γραμματέας – Λεμεσός

Ζητείται άτομο για να εργαστεί στην εταιρεία Revia Estates στη Λεμεσό σαν Γραμματέας του Διευθυντή της εταιρείας. Γενικά καθήκοντα θα είναι η οργάνωση και ο έλεγχος των δραστηριοτήτων, ενεργειών και υποχρεώσεων του προϊστάμενου της. Πιο συγκεκριμένα μεταξύ άλλων θα έχει τα πιο κάτω καθήκοντα:

Καθήκοντα:

 • Καθημερινή παρακολούθηση βάσης δεδομένων πελατών και συνεργατών
 • Διευθέτηση ραντεβού
 • Εξεύρεση ακίνητων για εκπροσώπηση
 • Σάρωση και αρχειοθέτηση εγγράφων
 • Προετοιμασία παρουσιάσεων ακινήτων
 • Προετοιμασία διαφημιστικών υλικών σε συνεργασία με  εξωτερικούς συνεργάτες
 • Προώθηση ακινήτων

Προσόντα:

 • Δίπλωμα Γραμματειακών Σπουδών
 • Λευκό ποινικό μητρώο
 • Άδεια οδηγού κατηγορίας Δ
 • Πολύ καλή γνώση Ελληνικών και Αγγλικών
 • Πολύ καλή γνώση όλων των προγραμμάτων Μicrosoft Office
 • Ευχέρεια λόγου και δυνατότητα συνεργασίας με άλλα άτομα
 • Πτυχίο συναφή με τον κλάδο των κτηματομεσιτικών, ή του Marketing και Πωλήσεων θα θεωρείται πλεονέκτημα

Πακέτο Απολαβών:

 • Προσφέρεται πολύ καλό πακέτο απολαβών που περιλαμβάνει Βασικό Μισθό και 13ο Μισθό
 • Προσφέρεται ακόμη συνεχής εκπαίδευση και μια επαγγελματική εμπειρία σε ένα δυναμικό και ευχάριστο περιβάλλον εργασίας.

Οδηγίες προς Υποψηφίους:

Αποστολή βιογραφικών σημειωμάτων στη διεύθυνση vacancy@reviaestates.com με τίτλο:”ANERGOSJOBS.COM” μέχρι τις 17 Σεπτεμβρίου 2018.   Όλες οι αιτήσεις θα τύχουν εμπιστευτικού χειρισμού.

CLICK HERE TO FIND JOBS IN CYPRUS

CLICK HERE TO FIND JOBS IN NICOSIA

CLICK HERE TO FIND JOBS IN LIMASSOL

CLICK HERE TO FIND JOBS IN LARNACA

CLICK HERE TO FIND JOBS IN PAPHOS

CLICK HERE TO FIND JOBS IN FAMAGUSTA