Ζητείται Ξυλουργός από κατασκευαστική εταιρία που εδρεύει στη Λεμεσό.