Monday , 23 July 2018
AD 3 code
AD 4 code
AD 6 code
AD 7 code
AD 8 code

Ζητείται Υπεύθυνος/η Αρχείου & Αρχειοθέτησης

G.A.P. Vassilopoulos Group: Ζητείται Υπεύθυνος/η Αρχείου & Αρχειοθέτησης – Λευκωσία

Ο Όμιλος GAP Vassilopoulos ιδρύθηκε το 1964 και είναι εισηγμένος στο ΧΑΚ από το 2001. Εργοδοτεί πέραν των 1000 ατόμων στην Κύπρο, το Ηνωμένο Βασίλειο, τη Γερμανία, την Ιρλανδία, την Ολλανδία, το Βέλγιο,το Λουξεμβούργο και το Ισραήλ, και διεξάγει εργασίες μέσω 3,000 γραφείων και αντιπροσώπων.

Ζητούμε για άμεση πρόσληψη άτομο για τη θέση Υπεύθυνου/ης Αρχείου και Αρχειοθέτησης, για τα κεντρικά γραφεία του Ομίλου στη Λευκωσία.

ΚΥΡΙΑ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ

  • Σάρωση και αρχειοθέτηση εγγράφων
  • Ηλεκτρονική ταξινόμηση στο σύστημα ταξινόμησης εγγράφων.
  • Διαχείριση/επεξεργασία αιτημάτων ανάκτησης των πρωτότυπων εγγράφων

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

  • Πολύ καλή γνώση της Ελληνικής και Αγγλικής γλώσσας.
  • Πολύ καλή γνώση Ηλεκτρονικών Υπολογιστών όπως Microsoft Office.
  • Υπευθυνότητα, αξιοπιστία, ομαδικότητα και ευχάριστη προσωπικότητα.
  • Προηγούμενη πείρα σε ανάλογη θέση θα θεωρηθεί ως επιπρόσθετο προσόν

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται όπως αποστείλουν το βιογραφικό τους στην ηλεκτρονική διεύθυνση careers@gapgroup.com με τίτλο:”anergosjobs.com”

 

Please follow and like us: