Monday , 23 July 2018
AD 3 code
AD 4 code
AD 6 code
AD 7 code
AD 8 code

Ζητείται Ερευνητής Νομικής

Y. Habari & Co. LLC: Ζητείται Ερευνητής Νομικής – Λευκωσία

ΚΕΝΗ ΘΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Η Δικηγορική Εταιρεία Y. Habari & Co. LLC από την Λευκωσία ανακοινώνει ότι ανοίγει θέση Ερευνητή Νομικής για μερική και/ή προσωρινή απασχόληση.

Η θέση απευθύνεται κυρίως σε φοιτητές νομικής που επιθυμούν να αποκτήσουν πείρα στην ετοιμασία ερευνών για επίκαιρα νομικά θέματα στην Κύπρο και στο εξωτερικό.

Απαραίτητα Προσόντα και Καθήκοντα:

  • Καλή γνώση της Ελληνικής και Αγγλικής γλώσσας
  • Χρήση ηλεκτρονικών υπολογιστών και προγραμμάτων Microsoft Office.
  • Φοίτηση σε Νομική Σχολή

Μισθός και ωφελήματα αναλόγως προσόντων.

Όλες οι αιτήσεις θα τύχουν απόλυτης εχεμύθειας.

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται όπως αποστείλουν το βιογραφικό τους σημείωμα στην ηλεκτρονική διεύθυνση hr@yhabarillc.com με τίτλο:”anergosjobs.com”

Please follow and like us: