Sunday , 22 July 2018
AD 3 code
AD 4 code
AD 6 code
AD 7 code
AD 8 code

Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού: 28 Θέσεις Λειτουργού Εκπαιδευτικού Προγραμματισμού

Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού: 28 Θέσεις Λειτουργού Εκπαιδευτικού Προγραμματισμού

Γίνονται δεκτές αιτήσεις για 28 κενές μόνιμες θέσεις Λειτουργού Εκπαιδευτικού Προγραμματισμού,
Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού. (Η θέση είναι Πρώτου Διορισμού). Εγκεκριμένη Μισθοδοτική Κλίμακα:
Α8: €17.946, 18.823, 19.700, 20.577, 21.454, 22.331, 23.208, 24.085, 24.962, 25.839, 26.716, 27.593, Α10:
€25.112, 26.313, 27.514, 28.715, 29.916, 31.117, 32.318, 33.519, 34.720 και Α11: €29.684, 30.885, 32.086,
33.287, 34.488, 35.689, 36.890, 38.091, 39.292 (Συνδυασμένες Κλίμακες). Στη μισθοδοσία προστίθενται οι
οποιεσδήποτε γενικές αυξήσεις που έχουν εγκριθεί με νομοθεσία. Επιπλέον, καταβάλλεται τιμαριθμικό
επίδομα, σύμφωνα με το ποσοστό που εγκρίνεται από την Κυβέρνηση από καιρό σε καιρό.

Σύμφωνα με το Σχέδιο Υπηρεσίας της θέσης που ισχύει, τα καθήκοντα και οι ευθύνες, καθώς και τα
απαιτούμενα προσόντα έχουν ως εξής:
2. Καθήκοντα και ευθύνες:
(α) Εκτελεί καθήκοντα που σχετίζονται με τη διαμόρφωση και εφαρμογή της εκπαιδευτικής πολιτικής
στους τομείς της εκπαιδευτικής διοίκησης και του προγραμματισμού, των εκπαιδευτικών
προγραμμάτων, της διαχείρισης πόρων και των οριζόντιων δομών/δράσεων του Υπουργείου
Παιδείας και Πολιτισμού.
(β) Υποβάλλει εισηγήσεις αναφορικά με την εκπαιδευτική πολιτική, ανάλογα με τις εκάστοτε
εκπαιδευτικές ανάγκες, καταρτίζει σχέδια δράσης και υποβάλλει εισηγήσεις για την επίλυση
διάφορων προβλημάτων.
(γ) Εφαρμόζει και παρακολουθεί τη σχετική με τις αρμοδιότητές του νομοθεσία.
(δ) Για την εκτέλεση των πιο πάνω καθηκόντων, συνεργάζεται με όλες τις Διευθύνσεις/Υπηρεσίες του
Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού, διεξάγει μελέτες και έρευνες συλλέγει και αναλύει τα
απαιτούμενα στοιχεία και πληροφορίες, ετοιμάζει σημειώματα, εκθέσεις και πρακτικά και υλοποιεί
τις αποφάσεις που λαμβάνονται.
(ε) Εκτελεί οποιαδήποτε άλλα καθήκοντα του ανατεθούν.
Σημ.:
Ο κάτοχος της θέσης τοποθετείται σε οποιαδήποτε Διεύθυνση/Υπηρεσία του Υπουργείου Παιδείας και
Πολιτισμού που ασχολείται με θέματα εκπαιδευτικής διοίκησης και προγραμματισμού, εκπαιδευτικών
προγραμμάτων, διαχείρισης πόρων και οριζόντιων δομών/δράσεων.

3. Απαιτούμενα προσόντα:
(1) Πανεπιστημιακό δίπλωμα ή τίτλος ή ισότιμο προσόν που απαιτείται για διορισμό στη Δημόσια
Εκπαιδευτική Υπηρεσία.
(Σημ.: Ο όρος «πανεπιστημιακό δίπλωμα ή τίτλος» καλύπτει και μεταπτυχιακό δίπλωμα ή τίτλο).
(2) Πολύ καλή γνώση της Ελληνικής γλώσσας και της Αγγλικής ή της Γαλλικής ή της Γερμανικής
γλώσσας-

(3) Πολύ καλή γνώση των εκπαιδευτικών προβλημάτων της Κύπρου και ενημέρωση πάνω στα
εκπαιδευτικά θέματα και στις διεθνείς εξελίξεις στον εκπαιδευτικό τομέα.
(4) Ακεραιότητα χαρακτήρα, διοικητική και οργανωτική ικανότητα, υπευθυνότητα, πρωτοβουλία και
ευθυκρισία.
(5) Μεταπτυχιακός τίτλος (επιπέδου Μάστερ) στην Εκπαιδευτική Διοίκηση ή/και στην Εκπαιδευτική
Ηγεσία ή/και στην Εκπαιδευτική Πολιτική ή/και σε θέμα συναφές με την εκπαίδευση ή/και τα
καθήκοντα της θέσης ή/και διετής τουλάχιστον πείρα σχετική με τα καθήκοντα της θέσης, αποτελεί
πλεονέκτημα.

Προθεσμία: 25/9/2017

Περισσότερα εδώ

 

CLICK HERE TO FIND JOBS IN CYPRUS

CLICK HERE TO FIND JOBS IN NICOSIA

CLICK HERE TO FIND JOBS IN LIMASSOL

CLICK HERE TO FIND JOBS IN LARNACA

CLICK HERE TO FIND JOBS IN PAPHOS

CLICK HERE TO FIND JOBS IN FAMAGUSTA

Please follow and like us: