Saturday , 23 June 2018
AD 3 code
AD 4 code
AD 6 code
AD 7 code
AD 8 code

Delicacy Foods Ltd: Θέση Εργασίας

Delicacy Foods Ltd: Γενικός Υπεύθυνος Κεντρικής Αποθήκης και Κέντρου Διανομής – Αμμόχωστος

*Η παρουσία πτυχίου Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης σε συναφή και μή κλάδο θα λαμβάνεται υπόψη αν και αιτήσεις μπορούν να υποβάλλουν και άτομα χωρίς πτυχίο δεδομένου ότι έχουν μελετήσει και κατανοήσει τις αρμοδιότητες της συγκεκριμένης θέσης εργασίας

Περιγραφή Θέσης

Οι διαχειριστές αποθήκης επιβλέπουν την αποτελεσματική παραλαβή, αποθήκευση και αποστολή των προϊόντων της εταιρείας

Υπεύθυνος για ένα ζωτικό μέρος της διαδικασίας της αλυσίδας εφοδιασμού, ένας διαχειριστής αποθήκης διαχειρίζεται ανθρώπους, διαδικασίες και συστήματα, προκειμένου να διασφαλίζεται ότι τα αγαθά λαμβάνονται και αποστέλλονται κατάλληλα και ότι επιτυγχάνονται οι στόχοι παραγωγικότητας.

Οι διαχειριστές αποθηκών είναι επίσης υπεύθυνοι για τα πρότυπα υγείας και ασφάλειας στο χώρο εργασίας και για την ασφάλεια του κτιρίου και του αποθέματος. Οι αποθήκες ειδικών περιλαμβάνουν την αποθήκευση προϊόντων ελεγχόμενης θερμοκρασίας, όπως τα τρόφιμα και τα φαρμακευτικά προϊόντα, καθώς και την αποθήκευση επικίνδυνων υλικών.

Ευθύνες

Ως διαχειριστής αποθήκης, θα πρέπει να διαθέτει δεξιότητες και επικοινωνιακά χαρακτηριστικά όπως:

 • Επαφές με πελάτες, προμηθευτές και εταιρείες μεταφορών
 • Σχεδιάζει, συντονίζει και παρακολουθεί την παραλαβή, παραγγελία, συναρμολόγηση και αποστολή προϊόντων
 • Να φροντίζει ώστε να χρησιμοποιείται αποτελεσματικά ο χώρος και ο μηχανικός εξοπλισμό, διασφαλίζοντας την ποιότητα, τους δημοσιονομικούς στόχους και τους περιβαλλοντικούς στόχους
 • Έχει σαφή κατανόηση της πολιτικής και του οράματος της εταιρείας και του τρόπου με τον οποίο συμβάλλει η αποθήκη στην εύρυθμη λειτουργία του οργανισμού.
 • Συντονισμός Χρήσης αυτοματοποιημένων και μηχανογραφικών συστημάτων, όπου απαιτείται
 • Να διατηρεί τα συστήματα ελέγχου αποθεμάτων και να διασφαλίζει ότι τα αποθέματα είναι ακριβή
 • Σχεδιασμό μελλοντικών απαιτήσεων χωρητικότητας
 • Οργανώνει την πρόσληψη και την κατάρτιση του προσωπικού, καθώς και την παρακολούθηση της απόδοσης και της προόδου του προσωπικού
 • Να κινητοποιήσουν, να οργανώσουν και να ενθαρρύνουν την ομαδική εργασία στο εργατικό δυναμικό για να εξασφαλίσουν ότι οι στόχοι παραγωγικότητας πληρούνται ή υπερβαίνονται.
 • Παράγουν τακτικά εκθέσεις και στατιστικές σε ημερήσια, εβδομαδιαία και μηνιαία βάση
 • Ηγετικό Ρόλο στην Ομάδα Αποθήκης σε καθημερινή βάση
 • Επίσκεψη σε πελάτες κάποιες φορές το χρόνο για να παρακολουθούν την ποιότητα της υπηρεσίας που λαμβάνουν
 • Να διατηρούν τα πρότυπα υγιεινής και ασφάλειας, την υγιεινή και την ασφάλεια στο περιβάλλον εργασίας, για παράδειγμα, να διασφαλίζουν ότι τα αποθέματα όπως τα χημικά και τα τρόφιμα αποθηκεύονται με ασφάλεια
 • Επιβλέπει τη σχεδιαζόμενη συντήρηση οχημάτων, μηχανημάτων και εξοπλισμού
 • Όπου χρειάζεται, επιβλέπει τη συντήρηση και τη λειτουργία συστημάτων διαχείρισης αποθήκης και αυτοματοποιημένων συστημάτων αποθήκευσης και ανάκτησης.
Ικανότητες
 • Καλές προφορικές και γραπτές δεξιότητες επικοινωνίας σε Ελληνική και Αγγλική Γλώσσα.
 • Γνώση Αριθμητικής – Βασικών Μαθηματικών Πράξεων.
 • Γνώση των νομικών απαιτήσεων για τη λειτουργία μιας αποθήκης (Θα σας γίνει εκπαίδευση)
 • Ικανότητα διαχείρισης ανθρωπίνου δυναμικού, συμπεριλαμβανομένης της ικανότητας να καθοδηγεί και να παρακινεί τους συναδέλφους, να αναλύει αρμοδιότητες και να καταμερίζει εργασία σε προσωπικό για διεκπεραίωση των εργασιών της ημέρας.
 • Δεξιότητες Οργάνωσης και Προγραμματισμού Εργασίας.
 • Την ικανότητα να εργάζεστε ως μέλος ομάδας.
 • Την ικανότητα να εμπνέετε, να παρακινείτε και να καθοδηγείτε μια ομάδα ανθρώπων
 • Αναλυτική ικανότητα και Κριτική Σκέψη
 • Πρωτοβουλία και Αποφασιστικότητα
 • Ενθουσιασμός και Ζήλος για Εργασία.
 • Γνώσεις Ηλεκτρονικού Υπολογιστή όπως αποστολή email, σύνταξη εγγράφων κτλ. Πείρα στην γνώση προγραμμάτων διαχείρισης αποθήκης θα θεωρηθεί επιπλέον προσόν.
 • Διαχείριση Ηλεκτρονικού Συστήματος Αποθήκης (Θα σας γίνει εκπαίδευση)
 • Ικανότητα επίλυσης προβλημάτων
 • Την ικανότητα να εργάζεσται υπό πίεση
*Η παρουσία πτυχίου Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης σε συναφή και μή κλάδο θα λαμβάνεται υπόψη αν και αιτήσεις μπορούν να υποβάλλουν και άτομα χωρίς πτυχίο δεδομένου ότι έχουν μελετήσει και κατανοήσει τις αρμοδιότητες της συγκεκριμένης θέσης εργασίας


Μισθός

Πολύ Ικανοποιητικός. Ο Μισθός θα εξαρτηθεί από τα ατομικά προσόντα και χαρακτηριστικά του ατόμου καθώς και την πρωτύτερη του πείρα στην συγκεκριμένη θέση.

Ώρες & Μέρες εργασίας

Οι μέρες εργασίας για τη συγκεκριμένη θέση είναι Δευτέρα με Παρασκευή 07:00 με 19:00 (Καλοκαιρινή Περίοδο) και 07:30 με 16:30 (Χειμερινή Περίοδο) και αν κριθεί απαραίτητο Σάββατο. Αναλόγως διαρρύθμισης των καθηκόντων και του φόρτου εργασίας ο εργαζόμενος θα μπορεί να ξεκουράζεται κάποιες ενδιάμεσες ώρες πέραν των ενδεδειγμένων διαλειμμάτων λόγο τους εκτεταμένου ωραρίου.

Τόπος Εργασίας

Γκραχαμ Μπέλλ 18

Βιομηχανική Ζώνη Δερύνειας.

Επαρχία Αμμοχώστου

 

Για πληροφορίες παρακαλώ όπως αποτείνεστε στο τηλέφωνο 99348540 μεταξύ των ωρών 08:00 και 17:00 καθημερινά. Αν υπάρχει Βιογραφικό Σημείωμα αυτό να αποστέλλεται στο apply@delicacyfood.com με τίτλο:”anergosjobs.com”.

Οι ενδιαφερόμενοι θα κληθούν σε συνέντευξη όπου και θα επιλεχθεί ο καταλληλότερος.

 

Please follow and like us: