Sunday , 22 July 2018
AD 3 code
AD 4 code
AD 6 code
AD 7 code
AD 8 code

Επιτροπή Προστασίας Νοητικά Καθυστερημένων Ατόμων: Θέση Εργασίας

Επιτροπή Προστασίας Νοητικά Καθυστερημένων Ατόμων: Θέση Εργασίας – Λεμεσός/ Πάφος

Λειτουργός Ειδικής Παρέμβασης για περίοδο 12 μηνών

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να προμηθευτούν αιτήσεις από τα Γραφεία της Επιτροπής Προστασίας Νοητικά
Καθυστερημένων Ατόμων, στη διεύθυνση 28ης Οκτωβρίου 10, 2012 Στρόβολος, τηλ. 22-871333 ή μέσω της
ιστοσελίδας της Επιτροπής www.cpmental.com.cy

Προθεσμία: 8/9/2017

Please follow and like us: