Friday , 20 July 2018
AD 3 code
AD 4 code
AD 6 code
AD 7 code
AD 8 code

Σύνδεσμος Τουριστικών Επιχειρήσεων Κύπρου: Θέση Εργασίας

Σύνδεσμος Τουριστικών Επιχειρήσεων Κύπρου: Θέση Εργασίας – Λευκωσία

Ανώτερος Λειτουργός

Ο ΣΤΕΚ (Σύνδεσμος Τουριστικών Επιχειρήσεων Κύπρου), ο οποίος για 20 χρόνια διαδραματίζει πρωτεύοντα και καθοριστικό ρόλο στη διαμόρφωση του θεσμικού και νομικού πλαισίου στα Τουριστικά δρώμενα της Κύπρου με την παρουσία του στα διάφορα σχετικά φόρα,  ενδιαφέρεται να προσλάβει Ανώτερο Λειτουργό με έδρα τη Λευκωσία.

Καθήκοντα:

  • Καταρτισμός μελετών για διάφορα θέματα που σχετίζονται με την Τουριστική και ιδιαίτερα με την Ξενοδοχειακή βιομηχανία.
  • Στενή παρακολούθηση των οικονομικών εξελίξεων τόσον στην Κύπρο όσον και διεθνώς ιδίως στον Τουριστικό Τομέα.
  • Προώθηση των συμφερόντων των μελών του Συνδέσμου.
  • Προβολή του έργου του ΣΤΕΚ.
  • Εκπροσώπηση του Συνδέσμου στα διάφορα φόρα όπως επιτροπές που συστήνονται από Υπουργεία ή / και άλλες Κυβερνητικές Υπηρεσίες , Δημοτικές αρχές, και σε Κοινοβουλευτικές επιτροπές.
Απαιτούμενα Προσόντα:
  • Aπόφοιτος/η Πανεπιστημίου ή Ανώτερης Σχολής στα Τουριστικά ή Οικονομικά ή σε άλλο συναφές κλάδο.
  • Άριστη γραπτή και προφορική γνώση της Ελληνικής και Αγγλικής γλώσσας (μια επιπρόσθετη γλώσσα όπως η Ρωσική, η Γερμανική ή άλλη γλώσσα θα θεωρηθεί ως πλεονέκτημα).
  • Πλήρης εξοικείωση στη χρήση Ηλεκτρονικών Υπολογιστών.
  • Δυναμική προσωπικότητα με οργανωτικές και αναλυτικές δεξιότητες.
  • Ευπροσήγορος/η και φιλικός/ή με ευχέρεια στη σύναψη διαπροσωπικών σχέσεων.

Απολαβές:

Το πακέτο απολαβών θα είναι ανάλογο των προσόντων και της πείρας του ατόμου που θα επιλεγεί.

Αιτήσεις:

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν το βιογραφικό τους σημείωμα στην ηλεκτρονική διεύθυνση hr@acte.com.cy με τίτλο:”anergosjobs.com” μέχρι τις 14/08/2017.  Όλες οι αιτήσεις θα τύχουν απόλυτα εμπιστευτικής χρήσης.

 

CLICK HERE TO FIND JOBS IN CYPRUS

CLICK HERE TO FIND JOBS IN NICOSIA

CLICK HERE TO FIND JOBS IN LIMASSOL

CLICK HERE TO FIND JOBS IN LARNACA

CLICK HERE TO FIND JOBS IN PAPHOS

CLICK HERE TO FIND JOBS IN FAMAGUSTA

Please follow and like us: