Monday , 23 July 2018
AD 3 code
AD 4 code
AD 6 code
AD 7 code
AD 8 code

Ζητείται Office Administrator/ Accountant

EMP Medic: Ζητείται Office Administrator/ Accountant – Λάρνακα

Προσόντα:  

 •         Πείρα στη Λογιστική
 •        2 χρόνια γραφειακή πείρα
 •         Άριστη γνώση Αγγλικής και Ελληνικής γλώσσας
 •         Εμπειρία στον χώρο του telemarketing θα θεωρηθεί επιπρόσθετο προσόν
 •         Ικανότητες οργάνωσης γραφείου
 •        Επιπρόσθετο προσόν LCCI

Αρμοδιότητες:

 • Διαχείριση τηλεφωνικών κλήσεων
 • Προώθηση υπηρεσιών σε υφιστάμενους και νέους πελάτες
 • Παρακολούθηση των καθημερινών λογιστικών εγγράφων (τιμολόγια, αποδείξεις) και η καταχώρηση τους
 • Αρχειοθέτηση των οικονομικών στοιχείων της επιχείρησης στο λογιστικό πρόγραμμα
 • Οποιαδήποτε άλλη εργασία του ανατεθεί από την Διοίκηση η οποία δεν συμπεριλαμβάνεται άμεσα στα καθήκοντα του.
 • Επικοινωνία με χρεώστες και πιστωτές
 • Υποβολή των προβλεπόμενων από την φορολογική νομοθεσία δηλώσεων
 • Προώθηση υπηρεσιών σε υφιστάμενους και νέους πελάτες

Αποστολή βιογραφικών στο job@empmedic.com με τίτλο:”anergosjobs.com”

 

CLICK HERE TO FIND JOBS IN CYPRUS

CLICK HERE TO FIND JOBS IN NICOSIA

CLICK HERE TO FIND JOBS IN LIMASSOL

CLICK HERE TO FIND JOBS IN LARNACA

CLICK HERE TO FIND JOBS IN PAPHOS

CLICK HERE TO FIND JOBS IN FAMAGUSTA

Please follow and like us: