Sunday , 22 July 2018
AD 3 code
AD 4 code
AD 6 code
AD 7 code
AD 8 code

Ζητείται Οικιακή Βοηθός

Ζητείται Οικιακή Βοηθός – Λευκωσία

Ζητείται για άμεση πρόσληψη οικιακή βοηθός (καθάρισμα, μαγείρεμα, σίδερο κτλ.) για τις καθημερινές εργασίες ενός σπιτιού στην Λευκωσίας. Απαραίτητη η καλή γνώση της ελληνικής/αγγλικής γλώσσας, καλές οργανωτικές και επικοινωνιακές δεξιότητες.

Ώρες/ημέρες εργασίας 8:00 π.μ. – 3:00 μ.μ., Δευτέρα, Τρίτη, Πέμπτη.

Όλες οι απαραίτητες άδειες εργασίας θα πρέπει να είναι σε ισχύ και να παρουσιαστούν στη συνέντευξη.

Οι υποψήφιες για την πιο πάνω θέση, παρακαλούμε όπως επικοινωνήσουν για συνέντευξη με την κ. Άντρια στο τηλέφωνο 22 66 00 06 μέχρι την Δευτέρα 31 Ιουλίου, 2017.


We are looking for an experienced house help (cleaning, cooking, ironing etc) to deal with all works involved in daily household requirements in Nicosia. Good knowledge of English and/or Greek language, good organizational and communication skills are essential requirements.

Working hours/days 8:00 am – 3:00 pm Monday, Tuesday, Thursday.

All necessary working permits must be in place and available to review at the interview.

Interested candidates should call at 22 66 00 06 contact person Mrs Andria until Monday 31st of July, 2017.

Please follow and like us: