Monday , 16 July 2018
AD 3 code
AD 4 code
AD 6 code
AD 7 code
AD 8 code

Ζητείται Βοηθός Λογιστηρίου

Ζητείται Βοηθός Λογιστηρίου – Λευκωσία

Το SupermarketCy.com.cy, το μεγαλύτερο ηλεκτρονικό κατάστημα προϊόντων supermarket στην Κύπρο, στα πλαίσια της στρατηγικής του ανάπτυξης, αναζητά φιλόδοξα άτομα για άμεση πρόσληψη στη Λευκωσία στην πιο κάτω θέση εργασίας:

ΒΟΗΘΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

Ο/Η κάτοχος της θέσης θα είναι υπεύθυνος/η για την έκδοση τιμολογίων, συμφωνία υπολοίπων, έκδοση επιταγών, καταχώρηση εξόδων, αρχειοθέτηση εντύπων, παραγγελιοληψία μέσω τηλεφώνου και άλλες συναφείς εργασίες του λογιστηρίου.

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

  • Απόφοιτος Λυκείου. Πτυχίο Σχολής Μέσης ή Ανώτερης εκπαίδευσης θα θεωρηθεί επιπρόσθετο προσόν
  • Άριστη γνώση της Ελληνικής και Αγγλικής γλώσσας
  • Πολύ καλή γνώση Ηλεκτρονικού Υπολογιστή
  • Γνώση του προγράμματος SAP Business One θα θεωρηθεί επιπρόσθετο προσόν
  • Εργασιακή εμπειρία τουλάχιστον 5 ετών θα θεωρηθεί επιπρόσθετο προσόν
  • Γνώση του κλάδου FMCG, θα θεωρηθεί επιπρόσθετο προσόν
  • Δυναμική προσωπικότητα με οργανωτικές  και διοικητικές ικανότητες, ακεραιότητα και υπευθυνότητα χαρακτήρα, ικανότητες επικοινωνίας, με προσήλωση στην επίτευξη στόχων

ΠΑΡΟΧΕΣ

Προσφέρεται ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών αναλόγως ικανοτήτων και εμπειρίας. Σύγχρονο και δυναμικό περιβάλλον εργασίας. Διαρκή επιμόρφωση. Προοπτικές περαιτέρω εξέλιξης.

ΑΙΤΗΣΕΙΣ

Όλοι οι ενδιαφερόμενοι/ες μπορούν να στείλουν το βιογραφικό τους σημείωμα μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο hr@supermarketcy.com.cy με τίτλο:”anergosjobs.com” 

 

Μετά τη συλλογή και αξιολόγηση των βιογραφικών σημειωμάτων θα επικοινωνήσουμε με τους υποψηφίους που ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις των θέσεων προς στελέχωση για να οριστεί συνάντηση για συνέντευξη.

 

Please follow and like us: