Η εταιρία Columbia Taxi ζητεί να προσλάβει επαγγελματίες οδηγούς ταξί για ολόκληρη ή μισή βάρδια σε σταθερό ή ευέλικτο εβδομαδιαίο πρόγραμμα.
Οικονομικές απολαβές ανάλογες προσόντων.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνήσουν στο τηλέφωνο +35799682444 ή εναλλακτικά στην ηλεκτρονική διεύθυνση columbia.taxi.cy@gmail.com