Sunday , 24 June 2018
AD 3 code
AD 4 code
AD 6 code
AD 7 code
AD 8 code

Ζητείται Γραμματέας

Πέψης & Υιός Εργοληπτική Λτδ: Ζητείται Γραμματέας – Λευκωσία

ΖΗΤΕΙΤΑΙ  ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Η εταιρεία ΠΕΨΗΣ & ΥΙΟΣ ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΗ ΛΤΔ, ζητά για άμεση πρόσληψη Γραμματέα  μόνιμης απασχόλησης.

Προσόντα:

  • Πτυχίο ή Δίπλωμα Γραμματειακών σπουδών, Διοίκησης επιχειρήσεων ή άλλου συναφούς κλάδου
  • Άριστος χειρισμός Η/Υ (Microsoft Office Windows, Excel κ.α)
  • Άριστη γνώση ελληνικής και αγγλικής γλώσσας τόσο σε προφορικό όσο και σε γραπτό επίπεδο
  • Άριστες οργανωτικές ικανότητες και ικανότητες γραμματειακής υποστήριξης
  • Ευχάριστος χαρακτήρας και προσωπικότητα
  • Κάτοχος άδειας οδήγησης
  • Προϋπηρεσία σε παρόμοια θέση θα θεωρηθεί επιπρόσθετο προσόν

Καθήκοντα:

  • Γραφειακή εργασία (δακτυλογράφηση επιστολών, αρχειοθέτηση, ετοιμασία προγράμματος εργασιών εργοταξίου κ.α)
  • Εξυπηρέτηση πελατών
  • Εξωτερικές δουλειές (εισπράξεις και πληρωμές εκτός γραφείου, παράδοση εγγράφων σε κυβερνητικούς φορείς κ.α)

Μισθός αναλόγως προσόντων.

Αποστολή βιογραφικού σημειώματος μέχρι την Παρασκευή 21/07/2017 στο φαξ. 22814184 ή στο email personal.assistant@pepsis.com.cy με τίτλο:”anergosjobs.com”

 

CLICK HERE TO FIND JOBS IN CYPRUS

CLICK HERE TO FIND JOBS IN NICOSIA

CLICK HERE TO FIND JOBS IN LIMASSOL

CLICK HERE TO FIND JOBS IN LARNACA

CLICK HERE TO FIND JOBS IN PAPHOS

CLICK HERE TO FIND JOBS IN FAMAGUSTA

Please follow and like us: