Sunday , 22 July 2018
AD 3 code
AD 4 code
AD 6 code
AD 7 code
AD 8 code

Ζητείται άτομο Υποδοχής

Ocean Basket: Ζητείται άτομο Υποδοχής – Λάρνακα

We are looking to recruit host/hostess for our restaurant in Larnaca

Qualifications & Skills:

  • The applicants must speak Greek and English
  • Knowledge of the Russian language will be considered as advantage
  • Team work spirit
  • Excellent Communication and interpersonal skills
  • Experience not required but preferred

Interested candidates can send their CV to hrcy@oceanbasket.com quoting the above Job Title or contact us at 24333976

__________________________________________________________________

Ψάχνουμε να προσλάβουμε Άτομο Υποδοχής στo εστιατόριο μας στη Λάρνακα

Προσόντα & Δεξιότητες :

  • Οι υποψήφιοι πρέπει να μιλούν ελληνικά και αγγλικά
  • Η γνώση της ρωσικής γλώσσας θα θεωρηθεί πλεονέκτημα
  • Ομαδικό πνεύμα
  • Άριστη επικοινωνία και διαπροσωπικές δεξιότητες
  • Εμπειρία συνίσταται αλλά δεν είναι απαραίτητη

Οι ενδιαφερόμενοι υποψήφιοι μπορούν να στείλουν το βιογραφικό τους στο hrcy@oceanbasket.com αναφέροντας την πιο πάνω θέση ή να επικοινωνήσουν μαζί μας στο 24333976

 

CLICK HERE TO FIND JOBS IN CYPRUS

CLICK HERE TO FIND JOBS IN NICOSIA

CLICK HERE TO FIND JOBS IN LIMASSOL

CLICK HERE TO FIND JOBS IN LARNACA

CLICK HERE TO FIND JOBS IN PAPHOS

CLICK HERE TO FIND JOBS IN FAMAGUSTA

Please follow and like us: