Sunday , 24 June 2018
AD 3 code
AD 4 code
AD 6 code
AD 7 code
AD 8 code

Ζητείται Part-time Administration Officer

The G C School of Careers: Ζητείται Administration Officer part-time – Λευκωσία

Ζητείται Part-time Administration Officer

Απαιτούμενα Προσόντα:

  • Δίπλωμα/Πτυχίο στις Γραμματειακές σπουδές, στην Διοίκηση Επιχειρήσεων ή άλλο συναφή κλάδο.
  • Πολύ καλή γνώση MS-Office
  • Πολύ καλή χρήση της ελληνικής γλώσσας
  • Άριστες οργανωτικές ικανότητες
  • Ευχάριστος και συνεργάσιμος χαρακτήρας

Περιγραφή Εργασίας/Καθήκοντα:

  • Τηλεφωνική εξυπηρέτηση
  • Οργάνωση γραφείου και αρχειοθέτηση
  • Επικοινωνία και συντονισμός ακαδημαϊκού και μη ακαδημαϊκού προσωπικού
  • Χειρισμός του ηλεκτρονικού συστήματος του σχολείου
  • Διεκπεραίωση οποιωνδήποτε άλλων σχετικών διοικητικών καθηκόντων ανατεθούν από την Διεύθυνση

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να αποστείλουν πλήρες βιογραφικό σημείωμα στην ηλεκτρονική διεύθυνση mioannou@gcsc.ac.cy με τίτλο:”anergosjobs.com” μέχρι την Τετάρτη, 5 Ιουλίου 2017.

Πληροφορίες: κα Μιχαηλίνα Ιωάννου   Τηλ: 22464400

 

CLICK HERE TO FIND JOBS IN CYPRUS

CLICK HERE TO FIND JOBS IN NICOSIA

CLICK HERE TO FIND JOBS IN LIMASSOL

CLICK HERE TO FIND JOBS IN LARNACA

CLICK HERE TO FIND JOBS IN PAPHOS

CLICK HERE TO FIND JOBS IN FAMAGUSTA

Please follow and like us: