Friday , 21 July 2017
AD 3 code
AD 4 code
AD 6 code
AD 7 code
AD 8 code

Ζητείται άτομο για Marketing

Savero Trading Ltd: Marketing – Λευκωσία

Member of Erotokritos L. Antoniades & Sons Ltd. Est. 1924

MARKETING

ΖΗΤEIΤΑΙ / REQUIRED

Η Εταιρεία Savero Trading Ltd, εισαγωγείς και διανομείς αλκοολούχων και άλλων ποτών, μέλος της Ερωτόκριτος Λ. Αντωνιάδης & Υοί Λτδ Est. 1924 επιθυμεί να προσλάβει άτομo για την πλήρωση της πιο κάτω θέσης:

Savero Trading Ltd, importers and distributors of alcoholic and other beverages, member of Erotokritos L. Antoniades and Sons Ltd. Est. 1924 would like to announce a job opportunity for the following role:

Job Role

  • Maintaining sales data and equipment records
  • Organizing events and promos
  • General administrative duties
  • Assisting sales department
  • Assisting in designing developing and uploading the websites in particular using graphic design skills.

Qualifications

Excellent knowledge of MS Office – knowledge of Adobe Photoshop – organizational skills – able to work under pressure with deadlines – able to work after hours when needed – Strong MS PowerPoint skills – 2-5 years experience.

SALARY

Will depend on job knowledge and previous experience.

WORKING HOURS

Monday – Friday 07:30 – 17:30

APPLICATIONS

CVs should be sent via email to: jobs1@savero.com.cy αναγράφοντας “MARKETING” or via fax to: 22494622.

Please follow and like us:
error: Content is protected !!