Sunday , 24 June 2018
AD 3 code
AD 4 code
AD 6 code
AD 7 code
AD 8 code

Πρόσληψη οπλιτών με σύμβαση στην Εθνική Φρουρά

Πρόσληψη οπλιτών με σύμβαση στην Εθνική Φρουρά – Λευκωσία και Αμμόχωστος

Το Υπουργείο Άμυνας ενδιαφέρεται να προσλάβει οπλίτες με Σύμβαση στην Εθνική Φρουρά, για πλήρωση των κενών ή κενούμενων θέσεων από το σύνολο των θέσεων Συμβασιούχων Οπλιτών, που εγκρίθηκαν με τις σχετικές Αποφάσεις του Υπουργικού Συμβουλίου, με ημερ. 13.5.2016 και 25.5.2017 και προσκαλεί άτομα που διαθέτουν τα απαιτούμενα προσόντα, ως καθορίζονται κατωτέρω, να υποβάλουν αίτηση για πρόσληψη. Οι εν λόγω Οπλίτες θα προσληφθούν για αρχική περίοδο ενός έτους και μετά τη συμπλήρωση της περιόδου αυτής η πρόσληψή τους μπορεί να παραταθεί με τη σύναψη τριετούς σύμβασης, η οποία δύναται να ανανεωθεί μέχρι και δύο (2) φορές.

Υποβολή Αίτησης: http://newarmy.mod.gov.cy

Δείτε την προκήρυξη για την Πρόσληψη Οπλιτών στην Εθνική Φρουρά εδώ

Please follow and like us: