Sunday , 24 June 2018
AD 3 code
AD 4 code
AD 6 code
AD 7 code
AD 8 code

Πρακτική στο χώρο πωλήσεων και Μάρκετινγκ

Πρακτική στο χώρο πωλήσεων και Μάρκετινγκ – Πάφος

Η εταιρεία μας δραστηριοποιείται στο χώρο του Marketing, των Πωλήσεων και του Management.  Επιθυμεί να δώσει την ευκαιρία σε άτομα που έχουν τελειώσει την τριτοβάθμια εκπαίδευση ή έχουν μικρή επαγγελματική εμπειρία, να γίνουν δεκτοί, να σταδιοδρομήσουν και να εξελιχθούν σε ένα δυναμικό περιβάλλον.

Από την εταιρία παρέχεται:

  • Πλήρης εκπαίδευση και κατάρτιση σε νεανικό και ευχάριστο περιβάλλον
  • Προοπτικές επαγγελματικής σταδιοδρομίας και ευκαιρίες εξέλιξης σε διοικητικά-ηγετικά καθήκοντα στο δεύτερο στάδιο που αφορά το Ανθρώπινο Δυναμικό και στο τρίτο που αφορά το τμήμα Management. Μπορείτε να ενημερωθείτε στο www.pba.gr

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να αποστείλουν το βιογραφικό τους σημείωμα στο e mail applynowcy@gmail.com με κωδικό αγγελίας ΤΝΤ- 56.

Επιθυμητό προφίλ υποψηφίου:

  • Απόφοιτοι/τελειόφοιτοι
  • Άριστη προφορική και γραπτή επικοινωνία
  • Πνεύμα ομαδικότητας και συνεργασίας
  • Οργανωτικές και διοικητικές ικανότητες

CLICK HERE TO FIND JOBS IN CYPRUS

CLICK HERE TO FIND JOBS IN NICOSIA

CLICK HERE TO FIND JOBS IN LIMASSOL

CLICK HERE TO FIND JOBS IN LARNACA

CLICK HERE TO FIND JOBS IN PAPHOS

CLICK HERE TO FIND JOBS IN FAMAGUSTA

Please follow and like us: