Monday , 25 June 2018
AD 3 code
AD 4 code
AD 6 code
AD 7 code
AD 8 code

Ζητείται Βοηθός Γεωτεχνικού Εργαστηρίου

Σουρμελής Γεωτεχνικά Εργαστήρια Λτδ: Ζητείται Βοηθός Γεωτεχνικού Εργαστηρίου – Λεμεσός

Η εταιρεία Σουρμελής Γεωτεχνικά Εργαστήρια Λτδ με έδρα τη Λεμεσό, ζητά άτομο για βοηθό Γεωτεχνικού εργαστηρίου.

Καθήκοντα: Εργαστηριακές δοκιμές και έλεγχος δομικών υλικών, εντός και εκτός εργαστηρίου

Πτυχίο ή δίπλωμα σε κλάδο σχετικό με τη θέση θα θεωρηθεί επιπρόσθετό προσόν.

Ηλικία: μέχρι 35 ετών

Η εργοδότηση θα είναι άμεση.

Τα CV των υποψηφίων να αποστέλλονται στο s.geotechnical@outlook.com ή στο 25-738680 φαξ/τηλ. με ένδειξη “Βοηθός Γεωτεχνικού Εργαστηρίου – anergosjobs.com”

CLICK HERE TO FIND JOBS IN CYPRUS

CLICK HERE TO FIND JOBS IN NICOSIA

CLICK HERE TO FIND JOBS IN LIMASSOL

CLICK HERE TO FIND JOBS IN LARNACA

CLICK HERE TO FIND JOBS IN PAPHOS

CLICK HERE TO FIND JOBS IN FAMAGUSTA

Please follow and like us: