Monday , 25 June 2018
AD 3 code
AD 4 code
AD 6 code
AD 7 code
AD 8 code

Ζητείται Sales Person/ Πωλητής Καταστήματος

A.P. Pet People Ltd: Ζητείται Sales Person/ Πωλητής Καταστήματος – Λεμεσός

The following position is open in Limassol:

Store sales person

Requirements:

 • An absolute LOVE of all animals
 • Full driving license
 • Fluent English and/or Greek
 • Able to work Monday to Saturday (4 working days per week)
 • Νot afraid of any animals
 • Prior experience is considered a plus
 • Able to carry weight (20kg)

Description:

 • 36 Hours per week
 • Helping with stores and other company services

All applications must be sent to jobs@petpeoplecyprus.com and MUST include an introduction as to why you’re perfect for the job. We are looking for an enthusiastic person who’s dream is to work with animals.

Η ακόλουθη θέση είναι ανοικτή για την Λεμεσό:

Πωλητής καταστήματος

Απαιτούμενα προσόντα:

 • Απέραντη ΑΓΑΠΗ προς όλα τα ζώα
 • Άδεια οδήγησης
 • Άπταιστα Αγγλικά και/ή Ελληνικά
 • Να μπορεί να δουλεύει Δευτέρα με Σάββατο (4 εργάσιμες μέρες την εβδομάδα)
 • Να μην φοβάται κανένα ζώο
 • Προηγούμενη πείρα θεωρείτε επιπλέον προσόν
 • Να μπορεί να μεταφέρει βάρος (20Kg)

Περιγραφή θέσης:

 • 36 ώρες την εβδομάδα
 • Εξυπηρέτηση στα καταστήματα και οποιεσδήποτε υπηρεσίες της εταιρείας

Όλες οι αιτήσεις, πρέπει να αποστελλονται στην ηλεκτρονική μας διεύθυνση jobs@petpeoplecyprus.com και μαζι ΠΡΕΠΕΙ να επισυνάπτεται συστατική επιστολή απο εσάς, εξηγώντας τι σας καθηστά ιδανικούς για την συγκεκριμένη θέση. Ψάχνουμε για ενθουσιώδη άτομο που το όνειρό του είναι να δουλεύει με ζώα.

 

CLICK HERE TO FIND JOBS IN CYPRUS

CLICK HERE TO FIND JOBS IN NICOSIA

CLICK HERE TO FIND JOBS IN LIMASSOL

CLICK HERE TO FIND JOBS IN LARNACA

CLICK HERE TO FIND JOBS IN PAPHOS

CLICK HERE TO FIND JOBS IN FAMAGUSTA

Please follow and like us: