Monday , 21 May 2018
AD 3 code
AD 4 code
AD 6 code
AD 7 code
AD 8 code

ΠΟΕΔ: Ζητείται Ειδικός Γραμματέας

ΠΟΕΔ: Ζητείται Ειδικός Γραμματέας – Λευκωσία

ΕΙΔΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ – Παγκύπρια Οργάνωση Ελλήνων Δασκάλων (ΠΟΕΔ)

Εκ μέρους της Παγκύπριας Οργάνωσης Ελλήνων Δασκάλων (ΠΟΕΔ), αναζητούμε δυναμικό και δραστήριο άτομο για μόνιμη στελέχωση της Υπηρεσίας του Κεντρικού της Γραφείου, στη Λευκωσία, στη θέση του Ειδικού Γραμματέα.

Απαιτούμενα Προσόντα και Ικανότητες

  1. Πανεπιστημιακό δίπλωμα ή τίτλος ή ισότιμο προσόν σε Νομική ή Οικονομική κατεύθυνση.
  2. Πενταετής τουλάχιστον εμπειρία σε διοικητική/διευθυντική θέση.
  3. Ειδική κατάρτιση ή εμπειρία σε συνδικαλιστικά θέματα (κατά προτίμηση της Eκπαίδευσης), θα θεωρηθεί επιπρόσθετο προσόν.
  4. Άριστη γνώση της Ελληνικής και της Αγγλικής γλώσσας.
  5. Ηγετικές ικανότητες.
  6. Ικανότητες αποτελεσματικής επικοινωνίας.
  7. Οργανωτικές και διοικητικές ικανότητες.
  8. Ικανότητες ανάληψης πρωτοβουλιών.
  9. Ακεραιότητα χαρακτήρα, υπευθυνότητα και ευθυκρισία.

Καθήκοντα και Ευθύνες

Ο Ειδικός Γραμματέας εκτελεί όλα τα καθήκοντα που διαλαμβάνονται γι’ αυτόν στα πλαίσια του Καταστατικού της ΠΟΕΔ, καθώς και οποιαδήποτε άλλα του ανατεθούν από το Διοικητικό Συμβούλιο. Περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι θα βρουν στο άρθρο 24 του Καταστατικού της ΠΟΕΔ, που δημοσιεύεται στην ιστοσελίδα της ΠΟΕΔ http://www.poed.com.cy/.poed.com.cy.

Ωφελήματα

Προσφέρεται ανταγωνιστικό πακέτο απολαβών, αναλόγως προσόντων και εμπειρίας.

Υποβολή αιτήσεων

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να αποστείλουν το βιογραφικό τους ή να συμπληρώσουν την αίτηση που δημοσιεύεται για τον σκοπό αυτό στην ιστοσελίδα www.bakertillyklitou.com και να την αποστείλουν μέσω email στο humancell@bakertillyklitou.com (αναφέροντας τον κωδικό HCC_1013).

Τελευταία ημέρα υποβολής αιτήσεων είναι η 24η Φεβρουαρίου 2017.

Όλες οι αιτήσεις θα τύχουν εμπιστευτικού χειρισμού.

Μόνο οι υποψήφιοι που πληρούν τα κριτήρια θα κληθούν να παρακαθήσουν στην ειδική γραπτή και/ή προφορική εξέταση που θα διεξαχθεί/ούν για τους σκοπούς της σχετικής διαδικασίας.

 

CLICK HERE TO FIND JOBS IN CYPRUS

CLICK HERE TO FIND JOBS IN NICOSIA

CLICK HERE TO FIND JOBS IN LIMASSOL

CLICK HERE TO FIND JOBS IN LARNACA

CLICK HERE TO FIND JOBS IN PAPHOS

CLICK HERE TO FIND JOBS IN FAMAGUSTA

Please follow and like us: