Sunday , 20 May 2018
AD 3 code
AD 4 code
AD 6 code
AD 7 code
AD 8 code

Εκδοτικός Οίκος Δίας: Θέσεις Εργασίας

Εκδοτικός Οίκος Δίας: Θέσεις Εργασίας – Λευκωσία

Εκδοτικός Οίκος Δίας ζητεί να προσλάβει Graphic Designer με γνώση στο σχεδιασμό και στη σελίδωση περιοδικού με έδρα τη Λευκωσία.

1.  Graphic Designer

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

 • Πολύ καλή γνώση indesign, photoshop, illustrator.
 • Προηγούμενη εμπειρία απαραίτητη.
 • Ο κατάλληλος υποψήφιος θα χαρακτηρίζεται από Δημιουργικότητα, Υπευθυνότητα και Συνέπεια.

ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ

 • Σχεδιασμός και σελίδωση περιοδικού.

ΑΠΟΛΑΒΕΣ

Προσφέρεται πολύ καλό πακέτο απολαβών αναλόγως προσόντων και εμπειρίας.

ΑΙΤΗΣΕΙΣ

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να αποστείλουν το βιογραφικό τους σημείωμα στο email: vacancies@diasmedia.com  και να  απευθύνονται  στη Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού μέχρι τις 17 Φεβρουαρίου 2017.

 

2.  Λειτουργός Μάρκετινγκ

Το Συγκρότημα Δίας, ο μεγαλύτερος όμιλος ΜΜΕ στην Κύπρο, ζητά να προσλάβει έμπειρο επαγγελματία για τη θέση του Λειτουργού Μάρκετινγκ, με έδρα τη Λευκωσία. Η θέση περιλαμβάνει τη δυναμική ενασχόληση του επαγγελματία ως μέρος της ευρύτερης ομάδας Μάρκετινγκ του ομίλου, αλλά και της επικέντρωσης του στα brands που θα ανατεθούν.

Η εργασία

 • Σχεδιασμός και υλοποίηση του πλάνου Μάρκετινγκ για την επίτευξη των στόχων του τμήματος που καθορίζονται από τη στρατηγική της Διεύθυνσης.
 • Δημιουργία διαφημιστικού υλικού και διαφημιστικών πλάνων.
 • Παρακολούθηση και έλεγχος εκτέλεσης του πλάνου Μάρκετινγκ.
 • Διοργάνωση και συμμετοχή στις εκδηλώσεις του οργανισμού.
 • Ενεργή συμμετοχή στον σχεδιασμό προτάσεων σε διαφημιστικά και πελάτες με στόχο την εξυπηρέτηση των αναγκών προβολής και διαφήμισής τους
 • Συμμετοχή στον καταρτισμό ερευνών αγοράς και βελτίωσης προϊόντων.
 • Σύνταξη αναφορών επίδοσης προϊόντων, που θα προκύψουν από τη συλλογή, ανάλυση και περίληψη των πληροφοριών που χρειάζονται.
 • Ανάλυση ανταγωνισμού και των τάσεων της αγοράς.
 • Να είναι η «εικόνα» του/των προϊόντος/ων αντιπροσωπεύοντας το προϊόν και γενικότερα το Συγκρότημα και τις αξίες τους εντός και εκτός εργασιακού περιβάλλοντος.
 • Χρήση συνδυαστικών ενεργειών (marketing mix) για μεγιστοποίηση της απόδοσης των προϊόντων.

Απαιτούμενα προσόντα / ικανότητες

 • 3 χρόνια εμπειρίας στον τομέα του Μάρκετινγκ (θα θεωρηθεί επιπρόσθετο προσόν εμπειρία στο Media Industry)
 • Απόφοιτος Πανεπιστημίου με ειδίκευση στο Μάρκετινγκ
 • Μεταπτυχιακός τίτλος στο Μάρκετινγκ θα θεωρηθεί επιπρόσθετο προσόν
 • Ικανότητα στη χρήση Ηλεκτρονικών Υπολογιστών (MS Office)
 • Άριστη γνώση της ελληνικής και αγγλικής γλώσσας (γραπτώς και προφορικώς)
 • Ισχυρές επικοινωνιακές και διαπροσωπικές ικανότητες
 • Υψηλού βαθμού οργανωτικές δεξιότητες
 • Ικανότητα να εργάζεται αυτόνομα αλλά και ως μέρος ευρύτερης ομάδας
 • Βασική γνώση και εφαρμογή των πρακτικών του Digital Marketing
 • Ευελιξία μετακίνησης εντός Κύπρου όποτε κριθεί απαραίτητο

Απολαβές

Προσφέρεται πολύ καλό πακέτο απολαβών και ωφελημάτων αναλόγως προσόντων και πείρας.

Αιτήσεις

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να αποστείλουν βιογραφικό σημείωμα με την ένδειξη «Λειτουργός Μάρκετινγκ»  στο email: vacancies@diasmedia.com μέχρι τις  20 Φεβρουαρίου 2017.

 

CLICK HERE TO FIND JOBS IN CYPRUS

CLICK HERE TO FIND JOBS IN NICOSIA

CLICK HERE TO FIND JOBS IN LIMASSOL

CLICK HERE TO FIND JOBS IN LARNACA

CLICK HERE TO FIND JOBS IN PAPHOS

CLICK HERE TO FIND JOBS IN FAMAGUSTA

 

Please follow and like us: