Sunday , 27 May 2018
AD 3 code
AD 4 code
AD 6 code
AD 7 code
AD 8 code

Ζητείται Γραμματέας (€7.00 την ώρα)

Ομοσπονδία Κλασικού Αυτοκινήτου Κύπρου (ΟΚΑΚ): Ζητείται Γραμματέας – Λευκωσία

 

Γενικά καθήκοντα:

 • Υποστηρίζει με γραμματειακά καθήκοντα όπως δακτυλογράφηση και ετοιμασία εγγράφων για όλες τις εργασίες, αρχειοθέτηση, σάρωση εγγράφων, αποστολή φαξ κλπ.
 •  Ετοιμάζει τα πιστοποιητικά και την άλλη αλληλογραφία και έγγραφα που αφορούν την έκδοση πιστοποιητικών κλασικού αυτοκινήτου. Σαρώνει τα σχετικά έγγραφα, τα αποστέλλει στη Διεθνή Ομοσπονδία και τα αρχειοθετεί ανάλογα.
 • Παροχή υποστήριξης στη διοργάνωση της Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης και άλλων συναντήσεων των οργάνων της Ομοσπονδίας.
 • Παροχή βοήθειας στα Μέλη της Εκτελεστικής Επιτροπής της Ομοσπονδίας με  επιπρόσθετες λογικές γραφειακές εργασίες εφόσον προκύψει ανάγκη.
 • Ετοιμάζει και οργανώνει την αποστολή εκδόσεων και άλλων επικοινωνιών στα μέλη με ταχυδρομείο ή ηλεκτρονικό ταχυδρομείο.
 • Μεταβαίνει στο ταχυδρομείο για παραλαβή αλληλογραφίας και διατηρεί το αρχείο της αλληλογραφίας.
 • Ενημερώνει τη βάση δεδομένων των Λεσχών/Μελών και τις ηλεκτρονικές καταστάσεις των ηλεκτρονικών δεδομένων αποστολής μηνυμάτων και επικοινωνίας με τα μέλη και άλλους ενδιαφερόμενους.
 • Απαντά το τηλέφωνο, δίνει απλές πληροφορίες όταν χρειάζεται, παίρνει μηνύματα και απαντά απλές ερωτήσεις.
 • Φροντίζει όπως το  γραφείο  είναι  ένας  επαγγελματικός χώρος εργασίας και υποδοχής επισκεπτών.
 • Φροντίζει  όπως ο εξοπλισμός  του γραφείου  (κομπιούτερ, τηλέφωνα, ίντερνετ, κλπ.) εργάζεται κανονικά και  όταν  αυτό δεν συμβαίνει  φροντίζει  να  επισκευαστεί  άμεσα.

Επιθυμητά Προσόντα για τη Θέση

 • Δίπλωμα γραμματειακών σπουδών, ή άλλο σχετικό.
 • Προϋπηρεσία.
 • Άριστη γνώση Ελληνικής και Αγγλικής γλώσσας.
 • Άριστες οργανωτικές ικανότητες.
 • Πρόσχαρος και ευχάριστος χαρακτήρας και καλή επικοινωνία.
 • Πολύ καλή γνώση υπολογιστών και προγραμμάτων λύσεων γραφείου, συμπεριλαμβανομένου του Microsoft Excel. Γνώση Access και publishing software θα θεωρηθεί πλεονέκτημα.
 • Διάθεση  να  εργαστεί  για  τους στόχους της Ομοσπονδίας και  ενδιαφέρον  για  το κλασικό αυτοκίνητο.

Θα πληρώνεται ποσό €7.00/ώρα εργασίας.

Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι όπως αποστέλλουν το βιογραφικό τους στην ηλεκτρονική διεύθυνσηgensec@okak.org.cy για την προσοχή κ. Αρτέμη  Αρτεμίου. 

Επικοινωνία θα γίνει μόνο με τους υποψήφιους οι οποίοι ως επί το πλείστο πληρούν τα κριτήρια ως πιο πάνω.

 

CLICK HERE TO FIND JOBS IN CYPRUS

CLICK HERE TO FIND JOBS IN NICOSIA

CLICK HERE TO FIND JOBS IN LIMASSOL

CLICK HERE TO FIND JOBS IN LARNACA

CLICK HERE TO FIND JOBS IN PAPHOS

CLICK HERE TO FIND JOBS IN FAMAGUSTA

Please follow and like us: