Friday , 26 May 2017
AD 3 code
AD 4 code
AD 6 code
AD 7 code
AD 8 code

Ζητείται Pet groomer / Καλλωπιστής ζώων

Ζητείται Pet groomer / Καλλωπιστής ζώων – Λεμεσός

The following position is open in Limassol: Pet Groomer

Requirements:

 • An absolute LOVE of all animals
 • Full driving license (manual gears)
 • Fluent English and/or Greek
 • Able to work Monday to Saturday (4 working days per week)
 • Not afraid of any animals
 • Prior experience is not required but definitely a plus (paid training is available)
 • Able to carry 20kg

Description:

 • 36 Hours per week
 • Providing full grooming services to our clients
 • Grooming in our mobile grooming vans and salons
 • Helping with stores and other company services

All applications must be sent to jobs@petpeoplecyprus.com and MUST include an introduction as to why you’re perfect for the job.

We are looking for an enthusiastic person who’s dream is to work with animals.

Η ακόλουθη θέση είναι ανοικτή για την Λεμεσό: Καλλωπιστής ζώων / Pet groomer

Απαιτούμενα προσόντα από τον καινούργιο μας Pet Person :

 • Απέραντη ΑΓΑΠΗ προς όλα τα ζώα
 • Άδεια οδήγησης (με ταχύτητες)
 • Άπταιστα Αγγλικά και/ή Ελληνικά
 • Να μπορεί να δουλεύει Δευτέρα με Σάββατο (4 εργάσιμες μέρες την εβδομάδα)
 • Να μην φοβάται κανένα ζώο
 • Προηγούμενη πείρα δεν είναι απαραίτητη, αλλά οπωσδήποτε θεωρείται επιπλέον προσόν (διατίθεται εκπαίδευση επί πληρωμής)
 • Να μπορεί να μεταφέρει βάρος (20Kg)

Περιγραφή θέσης:

 • 36 ώρες την εβδομάδα
 • Παροχή πλήρους υπηρεσιών καλλωπισμού στους πελάτες μας
 • Καλλωπισμός στα κινητά ινστιτούτα (vans) και μαγαζιά μας
 • Βοήθεια στα καταστήματα και οποιεσδήποτε υπηρεσίες της εταιρείας

Όλες οι αιτήσεις, πρέπει να αποστέλλονται στην ηλεκτρονική μας διεύθυνση jobs@petpeoplecyprus.com και μαζί ΠΡΕΠΕΙ να επισυνάπτεται συστατική επιστολή από εσάς, εξηγώντας τί σας καθιστά ιδανικούς για την συγκεκριμένη θέση.

Ψάχνουμε για ενθουσιώδη άτομο που το όνειρό του είναι να δουλεύει με ζώα.

 

CLICK HERE TO FIND JOBS IN CYPRUS

CLICK HERE TO FIND JOBS IN NICOSIA

CLICK HERE TO FIND JOBS IN LIMASSOL

CLICK HERE TO FIND JOBS IN LARNACA

CLICK HERE TO FIND JOBS IN PAPHOS

CLICK HERE TO FIND JOBS IN FAMAGUSTA

Please follow and like us: