Sunday , 27 May 2018
AD 3 code
AD 4 code
AD 6 code
AD 7 code
AD 8 code

Ζητείται Γραμματέας/ Διοικητικός Λειτουργός

Ζητείται Γραμματέας/ Διοικητικός Λειτουργός – Λεμεσός

Το Κέντρο Μεταφράσεων και Ινστιτούτο Ξένων Γλωσσών A&P Language Institute & Translation Center Ltd (L.I.T.C.) ζητεί να προσλάβει άμεσα 1 άτομο για τη θέση Γραμματέα/Διοικητικού Λειτουργού.

Ωράριο εργασίας: 11:30 – 20:30 (1 ώρα διάλειμμα), Δευτέρα – Παρασκευή

O/H Γραμματέας/Διοικητικός Λειτουργός έχει την ευθύνη για την παροχή γραμματειακής και διοικητικής υποστήριξης με στόχο την αποτελεσματική και αποδοτική παροχή των υπηρεσιών της εταιρείας.

Πιο συγκεκριμένα:
• Ανταποκρίνεται στα τηλεφωνήματα και στα οποιαδήποτε αιτήματα προκύψουν ή/και παίρνει μηνύματα ή/και μεταφέρει τις κλήσεις στο αρμόδιο άτομο όπου και εφόσον χρειάζεται.
• Υποδέχεται πελάτες, συνεργάτες και άλλους φορείς.
• Διατηρεί άριστες σχέσεις και επικοινωνεί όταν και εφόσον χρειάζεται με πελάτες, συνεργάτες, προμηθευτές και το υπόλοιπο προσωπικό της εταιρείας.
• Διαχειρίζεται την εισερχόμενη ηλεκτρονική αλληλογραφία
• Αρχειοθετεί, αποστέλλει και διαχειρίζεται έγγραφα/έντυπα κτλ.
• Διατηρεί και ενημερώνει αρχεία όπως λίστες επικοινωνίας, λίστες πελατών, κτλ.
• Ετοιμάζει επιστολές, αναφορές, παρουσιάσεις και άλλη αλληλογραφία
• Εφαρμόζει και διατηρεί τις διαδικασίες, πολιτικές και άλλα διοικητικά συστήματα της εταιρείας
• Οργανώνει και συντονίζει συναντήσεις
• Βοηθάει στη διοργάνωση εκδηλώσεων
• Έχει την ευθύνη αναπλήρωσης των προμηθειών του γραφείου
• Διασφαλίζει τη διατήρηση της καθαριότητας του γραφείου
• Εκτελεί εξωτερικές εργασίες όπου και όταν χρειάζεται π.χ. ταχυδρομείο, τράπεζα
• Διαχειρίζεται ή/και συμμετέχει σε έργα που μπορεί να αναλάβει η εταιρεία
• Διενεργεί έρευνες σε σχέση με προϊόντα, υπηρεσίες κτλ. που σχετίζονται με την εταιρεία
• Λειτουργεί ως Προσωπικός Βοηθός στη Διευθύντρια της εταιρείας
• Υποστηρίζει το Λογιστήριο με την εκτέλεση βασικών διοικητικών εργασιών
• Υποστηρίζει τα διοικητικά τμήματα της εταιρείας όπου χρειάζεται

Ο/H Διοικητικός Λειτουργός/ Γραμματέας αναμένεται να έχει/είναι:
• Πανεπιστημιακό Δίπλωμα (θα θεωρηθεί επιπρόσθετο προσόν)
• Σχετική εμπειρία (θα θεωρηθεί επιπρόσθετο προσόν)
• Εξαιρετική γνώση της Ελληνικής και Αγγλικής γλώσσας (γνώσης της Ρωσικής θα θεωρηθεί επιπρόσθετο προσόν)
• Εξοικειωμένος/η με την Τεχνολογία
• Γνώση Microsoft Office (Word, Excel, Powerpoint)
• Εξοικειωμένος με τις βασικές διαδικασίες διαχείρισης γραφείου
• Οργανωτικές δεξιότητες
• Επικοινωνιακές και διαπροσωπικές δεξιότητες
• Διακριτικότητα και εχεμύθεια

Συγκεκριμένες υπευθυνότητες γραμματέα/διοικητικού λειτουργού:

Τμήμα ξένων γλωσσών:
– Εγγραφές μαθητών
– Οργάνωση προώθησης νέων και τρεχόντων τμημάτων
– Παραλαβή πληρωμών και έκδοση αποδείξεων
– Παροχή πληροφοριών σχετικά με το τμήμα ξένων γλωσσών και όλα τα μαθήματα που προσφέρονται, τις τιμές, τους διδάσκοντες κλπ
– Οργάνωση και συντονισμός μαθημάτων
– Διανομή και συλλογή ερωτηματολογίων αξιολόγησης στο τέλος κάθε κύκλου μαθημάτων
– Αρχειοθέτηση εγγράφων σχετικών με τα μαθήματα ξένων γλωσσών
– Διατήρηση αρχείου διδακτικών ωρών καθηγητών
– Παραγγελία και οργάνωση υλικού μαθημάτων

Κέντρο Μεταφράσεων:
– Παραλαβή μεταφράσεων
– Ετοιμασία προσφορών και παροχή πληροφοριών σε πελάτες
– Παραλαβή πληρωμών και έκδοση αποδείξεων
– Προώθηση υπηρεσιών του τμήματος μεταφράσεων

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να αποστέλλουν τα βιογραφικά του στην ηλεκτρονική διεύθυνση director@litcschool.com

 

Jobs Limassol – Limassol Jobs

Please follow and like us: