Friday , 22 June 2018
AD 3 code
AD 4 code
AD 6 code
AD 7 code
AD 8 code

Ζητείται Επιθεωρητής/τρια Καταστημάτων

So Easy Stores Ltd: Ζητείται Επιθεωρητής/τρια Καταστημάτων – Λεμεσός

Η εταιρεία So Easy Stores Ltd (μέλος της Phil. Andreou Group), ιδιοκτήτης και διαχειριστής αλυσίδας 25 καταστημάτων διαρκούς εξυπηρέτησης παγκύπρια ζητά να προσλάβει Επιθεωρητή/τρια καταστημάτων με έδρα την Λεμεσό και με αντικείμενο δράσης σε όλη την Κύπρο.

Κύρια Καθήκοντα:

  • Ο επιθεωρητής υπάγεται στην Διεύθυνση καταστημάτων και έχει ευθύνη για την συνεχή συνδρομή, υποστήριξη, καθοδήγηση, έλεγχο και επιθεώρηση των καταστημάτων της εταιρείας στην βάση των εταιρικών διαδικασιών, εγχειριδίων λειτουργίας και των οδηγιών της διεύθυνσης.
  • Άλλα καθήκοντα σε συνεννόηση με τον Διευθυντή Εργασιών.

Κύρια Προσόντα:

  • Πτυχίο ή Δίπλωμα σχετικό με την διοίκηση επιχειρήσεων ή σχετικό με το εμπόριο και δη το λιανικό.
  • Καλή γνώση της ελληνικής και αγγλικής γλώσσας.
  • Εξαιρετικές δεξιότητες επικοινωνίας και ανάπτυξης διαπροσωπικών σχέσεων.
  • Καλές γνώσεις προγραμμάτων Η/Υ.
  • Πείρα στο λιανικό εμπόριο θα θεωρηθεί επιπρόσθετο προσόν.

Απολαβές

Προσφέρεται ελκυστικό πακέτο απολαβών αναλόγως προσόντων και πείρας.

 

Σημείωση:

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται όπως αποστείλουν το βιογραφικό σημείωμα στο

vacancies@soeasy-kiosks.com.

Θα ειδοποιηθούν μόνο οι υποψήφιοι που πληρούν τα απαιτούμενα προσόντα. Όλες οι αιτήσεις θα τύχουν εμπιστευτικού χειρισμού.

Please follow and like us: