Friday , 22 June 2018
AD 3 code
AD 4 code
AD 6 code
AD 7 code
AD 8 code

Ζητείται Θυρωρός/ Φύλακας

Medochemie Ltd: Ζητείται Θυρωρός/ Φύλακας – Λεμεσός

Η μεγαλύτερη φαρμακευτική βιομηχανία στην Κύπρο ζητά να προσλάβει υπεύθυνο και συνεργάσιμο άτομα με έδρα τη Λεμεσό.

ΘΥΡΩΡΟΣ/ ΦΥΛΑΚΑΣ

Προσόντα:

  • Απόφοιτος Σχολής Μέσης Εκπαίδευσης ή Τεχνικής Σχολής
  • Απαραίτητη Άδεια άσκησης του επαγγέλματος Ιδιώτη Φύλακα
  • Τουλάχιστον 2 χρόνια προϋπηρεσία
  • Βασικές γνώσεις της Αγγλικής γλώσσας
  • Ευχάριστη προσωπικότητα και ακεραιότητα χαρακτήρα

Προσφέρεται ελκυστικό πακέτο απολαβών ανάλογα με τα προσόντα και την πείρα.

Αν διαθέτετε τα πιο πάνω προσόντα και επιθυμείτε να εργασθείτε σε ένα ευχάριστο, σύγχρονο, επαγγελματικό περιβάλλον με άριστες προοπτικές, αποστείλετε το βιογραφικό σας σημείωμα ή επικοινωνήστε μαζί μας στην ακόλουθη διεύθυνση:

 

Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού

MedochemieLtd.  Τ.Θ. 51409, 3505 Λεμεσός

Τηλ. 25852623  Φαξ. 25720178

http://www.medochemie.com

e-mail: despo.hadjiyianni@medochemie.com

Όλες οι αιτήσεις θα κρατηθούν αυστηρά εμπιστευτικές.

Please follow and like us: