Monday , 28 May 2018
AD 3 code
AD 4 code
AD 6 code
AD 7 code
AD 8 code

Ζητείται Υπεύθυνος Τμήματος Αποθήκης

Πέργαμος: Ζητείται Υπεύθυνος Τμήματος Αποθήκης – Λευκωσία

Η εταιρεία Πέργαμος δέχεται αιτήσεις για άμεση πρόσληψη Υπεύθυνος Τμήματος Αποθήκης και Διανομής για την αποθήκη της εταιρίας στην περιοχή Λευκωσίας Δάλι.

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

  • Απόφοιτος δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης
  • Άριστη γνώση της ελληνικής και αγγλικής γλώσσας
  • Ακεραιότητα χαρακτήρα και ευχάριστη προσωπικότητα με οργανωτικές ικανότητες, συντονισμού εργασιών
  • Δίπλωμα οδήγησης
  • Γνώση Warehouse management system-MANTIS

ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ

  • Εκτέλεση παραγγελιών, παραλαβή και τακτοποίηση εμπορευμάτων.
  • Εξασφάλιση της εύρυθμης και ομαλής λειτουργίας, το συντονισμό και την οργάνωση των δραστηριοτήτων της αποθήκης
  • Υπεύθυνος για τις παραλαβές, τις παραγγελίες και την αποτελεσματική δρομολόγηση των φορτώσεων
  • Παρακολούθηση και βελτιστοποίηση των διαδικασιών λειτουργίας της αποθήκης
  • Διανομή στα καταστήματα της εταιρίας.

Επιτυχημένη και αποδεδειγμένη προϋπηρεσία 5 χρόνων σε παρόμοια θέση θεωρείται απαραίτητη.

Απολαβές

Η εταιρία προσφέρει ελκυστικό πακέτο απολαβών αναλόγως προσόντων.

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται όπως αποστείλουν βιογραφικό με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στο careers@pergamos.com.cy

Όλες οι αιτήσεις θα τύχουν εμπιστευτικού χειρισμού.

Αιτήσεις που δεν πληρούν τα απαιτούμενα δεν θα ληφθούν υπόψη.

Παρακαλώ όπως αναγράφετε στην αίτηση σας τη θέση για την οποία υποβάλλετε.

 

CLICK HERE TO FIND JOBS IN CYPRUS

CLICK HERE TO FIND JOBS IN NICOSIA

CLICK HERE TO FIND JOBS IN LIMASSOL

CLICK HERE TO FIND JOBS IN LARNACA

CLICK HERE TO FIND JOBS IN PAPHOS

CLICK HERE TO FIND JOBS IN FAMAGUSTA

Please follow and like us: