Monday , 28 May 2018
AD 3 code
AD 4 code
AD 6 code
AD 7 code
AD 8 code

Συγκρότημα ERMES: Θέση Εργασίας

Συγκρότημα ERMES: Θέση Εργασίας – Λάρνακα

Το Συγκρότημα ERMES, ο μεγαλύτερος οργανισμός λιανικού εμπορίου στην Κύπρο και μέλος του Ομίλου CTC, δέχεται αιτήσεις για πρόσληψη Αδειούχου Τεχνικού/ Συντηρητή σε κατάστημα στη Λάρνακα.
Γενικά Καθήκοντα και Ευθύνες
  • Μέριμνα για την ομαλή και απρόσκοπτη λειτουργία των εγκαταστάσεων και του μηχανολογικού και ηλεκτρολογικού εξοπλισμού του καταστήματος.
  • Οι βασικότεροι τομείς εργασίας περιλαμβάνουν: παρακολούθηση όλων των τεχνικών θεμάτων του καταστήματος, ηλεκτρολογικές και μηχανολογικές εργασίες, αναγκαίες συντηρήσεις και επιδιορθώσεις, κοστολόγηση εργασιών και εξοπλισμού, καταγραφή όλων των τεχνικών στοιχείων των εγκαταστάσεων.
  • Διεκπεραίωση επιπλέον καθηκόντων όπου είναι λογικό και σχετικό με τα προαναφερθέντα καθήκοντά και εφόσον παραστεί ανάγκη.
Απαιτούμενα Προσόντα
  • Απαραίτητη προϋπόθεση ο υποψήφιος να έχει άδεια εγκατάστασης και συντήρησης ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων.
  • Προηγούμενη πείρα σε παρόμοια θέση.
  • Ακεραιότητα χαρακτήρα και υπευθυνότητα.
  • Οργανωτικές ικανότητες και ικανότητα προτεραιοποίησης εργασιών ανάλογα με την κρισιμότητα.
Απολαβές
Προσφέρεται ελκυστικό πακέτο απολαβών και ωφελημάτων, βάση προσόντων και πείρας.
Αποστολή βιογραφικών σημειωμάτων στη διεύθυνση cv@ermes.com.cy μέχρι τις 21/12/2016 δηλώνοντας τη θέση: Αδειούχος Τεχνικός/ Συντηρητής.
Όλες οι αιτήσεις θα τύχουν εμπιστευτικού χειρισμού.

 

CLICK HERE TO FIND JOBS IN CYPRUS

CLICK HERE TO FIND JOBS IN NICOSIA

CLICK HERE TO FIND JOBS IN LIMASSOL

CLICK HERE TO FIND JOBS IN LARNACA

CLICK HERE TO FIND JOBS IN PAPHOS

CLICK HERE TO FIND JOBS IN FAMAGUSTA

Please follow and like us: