Sunday , 27 May 2018
AD 3 code
AD 4 code
AD 6 code
AD 7 code
AD 8 code

Ζητείται Γραμματέας

Ζητείται Γραμματέας – Λευκωσία

Το άτομο αυτό θα χειρίζεται ένα ευρύ φάσμα διοικητικών υποχρεώσεων με ολική απασχόληση. Η ικανότητα διαχείρισης του χρόνου και άλλων εργασιών με αποτελεσματικότητα είναι απαραίτητη. Η φύση της εργασίας απαιτεί οργανωτικές ικανότητες, αξιοπιστία, ευελιξία, υψηλό βαθμό εμπιστευτικότητας και διακριτικότητας, με προσοχή στη λεπτομέρεια αλλά και ικανότητα εκτέλεσης πολλαπλών καθηκόντων ταυτόχρονα. Οι προσωπικές πρωτοβουλίες ενθαρρύνονται.
Καθήκοντα και ευθύνες:
  • Υποστηρίξη ομάδας ιατρών
  • Να κατέχει εκτεταμένες ικανότητες διαχείρισης ημερολογίου
  • Διαχείριση επικοινωνίας μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου
  • Παροχή υποστήριξης σε θέματα όπως τραπεζικές συναλλαγές, διαχείριση ημερολογίου, κλπ.)
Απαραίτητα προσόντα:
  • Εργασιακή πείρα τουλάχιστον 3 έτη
  • Άριστη γνώση Η/Υ και MS Office
  • Άριστες διαπροσωπικές, λεκτικές και γραπτές δεξιότητες επικοινωνίας
  • Άριστη γνώση της Ελληνικής και Αγγλικής γλώσσας
Επικοινωνια στο jobatmedicalcenter@gmail.com
Please follow and like us: