Monday , 28 May 2018
AD 3 code
AD 4 code
AD 6 code
AD 7 code
AD 8 code

Χαραλαμπίδης Κρίστης: Θέσεις εργασίας

Χαραλαμπίδης Κρίστης: Θέσεις εργασίας 

Η μεγαλύτερη βιομηχανία γαλακτοκομικών προϊόντων της Κύπρου, Χαραλαμπίδης Κρίστης, ηγέτης στον τομέα παραγωγής και διανομής τροφίμων με διεθνή πρότυπα ποιότητας και τεχνογνωσίας και προϊόντα υψηλής διατροφικής αξίας στους καταναλωτές, δέχεται αιτήσεις για:

Πωλητές / Διανομείς

Βασικά Προσόντα
  • Απόφοιτοι Λυκείου
  • Ολοκλήρωση  στρατιωτικών υποχρεώσεων
  • Καλή επικοινωνιακή ικανότητα
  • Ικανότητα ανάπτυξης πρωτοβουλίας και ακεραιότητα χαρακτήρα
  • Τουλάχιστον 3 χρόνια προηγούμενη εμπειρία στις πωλήσεις
  • Απαραίτητες άδειες:
          Ανανεωμένη άδεια φορτηγού
          Ανανεωμένη επαγγελματική άδεια
          Πιστοποιητικό Επαγγελματικής Ικανότητας (Π.Ε.Ι)

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν το βιογραφικό τους σημείωμα μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην διεύθυνση hr@chandch.com  ή μέσω φαξ στο 22443045, μέχρι τις 23 Δεκεμβρίου 2016.

Όλες οι αιτήσεις θα τύχουν εμπιστευτικού χειρισμού.

 

CLICK HERE TO FIND JOBS IN CYPRUS

CLICK HERE TO FIND JOBS IN NICOSIA

CLICK HERE TO FIND JOBS IN LIMASSOL

CLICK HERE TO FIND JOBS IN LARNACA

CLICK HERE TO FIND JOBS IN PAPHOS

CLICK HERE TO FIND JOBS IN FAMAGUSTA

Please follow and like us: