Sunday , 27 May 2018
AD 3 code
AD 4 code
AD 6 code
AD 7 code
AD 8 code

Συγκρότημα ERMES: Θέσεις Εργασίας

Συγκρότημα ERMES: Θέσεις Εργασίας – Λεμεσός και Λευκωσία

Το Συγκρότημα ERMES, ο μεγαλύτερος οργανισμός λιανικού εμπορίου στην Κύπρο και μέλος του Ομίλου CTC, δέχεται αιτήσεις για πρόσληψη:

1.  Cosmetics Supervisor – Λεμεσός

ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΚΑΙ ΕΥΘYNEΣ
 • Διατήρηση υψηλού επιπέδου εξυπηρέτησης πελατών
 • Οργάνωση και παρακολούθηση έκθεσης προϊόντων
 • Προώθηση των καλλυντικών προϊόντων της εταιρείας
 • Στοχοθέτηση και παρακολούθηση πωλήσεων και εξόδων του τμήματος καλλυντικών
 • Στελέχωση, αξιολόγηση, ανάπτυξη και παρακολούθηση της απόδοσης του προσωπικού του τμήματος καλλυντικών
 • Οργάνωση και ασφάλεια του χώρου
 • Εφαρμογή συστημάτων και διαδικασιών
ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ
 • Ακαδημαϊκός τίτλος σε συναφή κλάδο
 • Εμπειρία στον τομέα των καλλυντικών και των λιανικών πωλήσεων γενικότερα είναι απαραίτητη
 • Ηγετικές και οργανωτικές ικανότητες
 • Ικανότητα στο χειρισμό ηλεκτρονικών υπολογιστών (Word, Excel, Power Point)
 • Άριστη γνώση της ελληνικής και αγγλικής γλώσσας
 • Ευχάριστη και επικοινωνιακή προσωπικότητα
ΑΠΟΛΑΒΕΣ
Προσφέρεται ελκυστικό πακέτο απολαβών, βάσει προσόντων και πείρας και ευχάριστο περιβάλλον εργασίας.
Αιτήσεις θα πρέπει να αποστέλλονται στην ηλεκτρονική διεύθυνση cv@ermes.com.cy το αργότερο μέχρι τις 12/12/2016 αναφέροντας τη θέση “ Cosmetics Supervisor ”.
Όλες οι αιτήσεις θα τύχουν εμπιστευτικού χειρισμού.
2.  Visual Merchandiser για τα καταστήματα Debenhams – Λευκωσία και Λεμεσός

ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΚΑΙ ΕΥΘΥΝΕΣ

 • Σωστή έκθεση προϊόντων στους χώρους πωλήσεων
 • Στήσιμο βιτρινών και καθημερινή συντήρηση τους
 • Συμμετοχή στην προετοιμασία για τις εκπτώσεις και σε προωθητικές ενέργειες
 • Καθοδήγηση συμβούλων πωλήσεων σε ότι αφορά την παρουσίαση προϊόντων
 • Ευθύνη για σωστή ταξινόμηση των σημάνσεων, κούκλων και άλλων υλικών
 • Εξυπηρέτηση πελατών

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

 • Γνώσεις Visual Merchandising
 • Προηγούμενη εμπειρία σε παρόμοια θέση θα θεωρηθεί επιπρόσθετο προσόν
 • Επικοινωνιακός χαρακτήρας με ομαδικό θετικό πνεύμα
 • Ενθουσιασμός για τη δουλειά και έμφαση στη λεπτομέρεια
 • Πολύ καλή γνώση ελληνικής και αγγλικής γλώσσας
 • Πολύ καλή γνώση ηλεκτρονικών υπολογιστών (Microsoft Word, Microsoft Excel, Outlook)

Ώρες Εργασίας

Οι ώρες εργασίας θα κατανέμονται σε πρωινά ή/και απογεύματα όπως το επιβάλλουν οι λειτουργικές ανάγκες του καταστήματος κατά την απόλυτη διακριτική ευχέρεια της Εταιρείας.

Προσφέρεται ελκυστικό πακέτο απολαβών και ευχάριστο περιβάλλον εργασίας.

Αποστολή βιογραφικών σημειωμάτων στη διεύθυνση cv@ermes.com.cy το αργότερο μέχρι 12/12/2016 δηλώνοντας τη θέση:VisualMerchandiser.

Όλες οι αιτήσεις θα τύχουν εμπιστευτικού χειρισμού.

CLICK HERE TO FIND JOBS IN CYPRUS

CLICK HERE TO FIND JOBS IN NICOSIA

CLICK HERE TO FIND JOBS IN LIMASSOL

CLICK HERE TO FIND JOBS IN LARNACA

CLICK HERE TO FIND JOBS IN PAPHOS

CLICK HERE TO FIND JOBS IN FAMAGUSTA

Please follow and like us: