Sunday , 27 May 2018
AD 3 code
AD 4 code
AD 6 code
AD 7 code
AD 8 code

Υπεραγορές ΑΛΦΑΜΕΓΑ: Θέσεις Εργασίας

Υπεραγορές ΑΛΦΑΜΕΓΑ: Θέσεις Εργασίας – Λευκωσία

1.  Θέση Πωλητή/ Πωλήτριας Μη Τροφίμων 

ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ:

Ο Υποψήφιος /α που θα προσληφθεί για τη συγκεκριμένη θέση θα ασχοληθεί με την αναπλήρωση, τακτοποίηση και τοποθέτηση των προϊόντων στο Τμήμα Μη Τροφίμων καθώς και με την εξυπηρέτηση πελατών. 

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ:

  • Επαγγελματική εμφάνιση και συμπεριφορά 
  • Συνεργασία και ομαδικό πνεύμα
  • Προσανατολισμός στην εξυπηρέτηση πελατών
  • Πολύ καλή γνώση Ελληνικής και Αγγλικής γλώσσας
  • Προηγούμενη εμπειρία θα θεωρεί ως επιπρόσθετο προσόν

ΑΠΟΛΑΒΕΣ

Προσφέρεται  ανταγωνιστικό πακέτο απολαβών αναλόγως ικανοτήτων και εμπειρίας.

ΑΙΤΗΣΕΙΣ                       

Όλοι οι ενδιαφερόμενοι/ες μπορούν να στείλουν το βιογραφικό τους σημείωμα σημειώνοντας και τον κωδικό της θέσης (NFΑ1216) στη διεύθυνση:  Διομήδους 10, 2024 Στρόβολος  ή μέσω Φαξ: στο 22469540, ή μέσω  ηλεκτρονικού Ταχυδρομείου στη διεύθυνση: hr-recruitment@alphamega.com.cy 

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε στο τηλ: 22469537, 22469532, 22469533     

2.  Θέση Υπεύθυνου / Υπεύθυνης Τμήματος Μη Τροφίμων 

ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ:

Ο Υποψήφιος /α που θα προσληφθεί για τη συγκεκριμένη θέση θα ασχοληθεί με την παραγγελία, διαλογή και τοποθέτηση των προϊόντων στο Τμήμα Μη Τροφίμων. Επίσης, θα ασχοληθεί με τον προγραμματισμό, τον έλεγχο, την εκπαίδευση και την αξιολόγηση του προσωπικού του Τμήματος καθώς και με την εξυπηρέτηση πελατών και την επίλυση τυχόν παραπόνων / προβλημάτων.

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ:

  • Άριστη Γνώση Ελληνικής γλώσσας και καλή γνώση Αγγλικής γλώσσας 
  • Απαραίτητη εμπειρία σε αντίστοιχη θέση
  • Διοικητικές και οργανωτικές ικανότητες 
  • Ευχάριστη προσωπικότητα με πελατοκεντρική φιλοσοφία

ΑΠΟΛΑΒΕΣ

Προσφέρεται ανταγωνιστικό πακέτο απολαβών αναλόγως ικανοτήτων και εμπειρίας που περιλαμβάνει μεταξύ άλλων μέχρι 24 ημέρες ετήσιας άδειας, 13ον μισθό, Σχέδιο Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης, Ταμείο Προνοίας, ασφαλιστική κάλυψη σε περίπτωση ατυχημάτων και άλλα παρεμφερή ωφελήματα.

ΑΙΤΗΣΕΙΣ                       

Όλοι οι ενδιαφερόμενοι/ες μπορούν να στείλουν το βιογραφικό τους σημείωμα σημειώνοντας και τον κωδικό της θέσης (SNF1216) στη διεύθυνση:  Διομήδους 10, 2024 Στρόβολος  ή μέσω Φαξ: στο 22469540, ή μέσω  ηλεκτρονικού Ταχυδρομείου στη διεύθυνση: hr-recruitment@alphamega.com.cy 

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε στο τηλ: 22469537, 22469532, 22469533     

Please follow and like us: