Friday , 25 May 2018
AD 3 code
AD 4 code
AD 6 code
AD 7 code
AD 8 code

Φάνος Ν. Επιφανίου Δ.Ε. Λτδ: Θέση Εργασίας

Φάνος Ν. Επιφανίου Δ.Ε. Λτδ: Ζητείται Σύμβουλος Πωλήσεων – Λευκωσία

Σύμβουλος Πωλήσεων (Λευκωσία)

Η εταιρεία Φάνος Ν. Επιφανίου Δ.Ε. Λτδ ζητά να προσλάβει άτομο δραστήριο για τη θέση του Συμβούλου Πωλήσεων για το κατάστημα Epiphaniou Bath& Floors στη Λευκωσία.

Κύρια Καθήκοντα

  • Προώθηση των προϊόντων του καταστήματος μέσω συστηματικών επαφών με διακοσμητές, αρχιτέκτονες, εργολάβους κ.α.
  • Εξυπηρέτηση των πελατών, παρακολούθηση των παραγγελιών και διεκπεραίωση της απαραίτητης γραφειακής εργασίας.
  • Ετοιμασία και υποβολή προσφορών προς τους πελάτες του τμήματος.
  • Ενεργή συμμετοχή και συνεισφορά στην επίτευξη των εμπορικών στόχων του καταστήματος.

Κύρια Προσόντα

  • Εξαιρετικές δεξιότητες διαπροσωπικής επικοινωνίας και ομαδικότητας.
  • Τουλάχιστον 3 χρόνια εργασιακής εμπειρία στον τομέα ειδών υγιεινής.
  • Άριστη γνώση της ελληνικής γλώσσας και καλή γνώση της αγγλικής  γλώσσας.
  • Καλός χειρισμός προγραμμάτων Η/Υ.
  • Δίπλωμα κολεγίου στον κλάδο Εσωτερικής Διακόσμησης θα θεωρηθεί επιπρόσθετο προσόν. 

Απολαβές

Προσφέρεται ελκυστικό πακέτο απολαβών αναλόγως προσόντων και πείρας.

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται όπως αποστείλουν το βιογραφικό τους σημείωμα μέχρι τις 5 Δεκεμβρίου 2016 στο maria.xichilou@epiphaniou.com ή φαξ: 22431534.

Όλες οι αιτήσεις θα τύχουν εμπιστευτικού χειρισμού.

Σημείωση
Θα ειδοποιηθούν μόνο οι υποψήφιοι που πληρούν τα απαιτούμενα προσόντα.

Please follow and like us: