Monday , 28 May 2018
AD 3 code
AD 4 code
AD 6 code
AD 7 code
AD 8 code

Ζητούνται 2 Λειτουργοί Αποθήκης

Πέργαμος: Ζητούνται 2 Λειτουργοί Αποθήκης – Δάλι (Λευκωσία)

Η εταιρεία Πέργαμος δέχεται αιτήσεις για άμεση πρόσληψη Λειτουργού Αποθήκης και Διανομής για την αποθήκη της εταιρίας στην περιοχή Λευκωσίας (Δάλι). (2 θέσεις)

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

  • Απόφοιτος δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης
  • Άριστη γνώση της ελληνικής και αγγλικής γλώσσας
  • Ακεραιότητα χαρακτήρα και ευχάριστη προσωπικότητα με οργανωτικές ικανότητες, συντονισμού εργασιών
  • Δίπλωμα οδήγησης

ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ

  • Εκτέλεση παραγγελιών, παραλαβή και τακτοποίηση εμπορευμάτων.
  • Διανομή στα καταστήματα της εταιρίας.

Γνώσεις του λογισμικού MANΤΗΣ, warehouse Management System και προϋπηρεσία σε παρόμοια θέση θα θεωρηθούν επιπλέον προσόν.

Απολαβές

Η εταιρία προσφέρει ελκυστικό πακέτο απολαβών αναλόγως προσόντων.

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται όπως αποστείλουν βιογραφικό με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στο careers@pergamos.com.cy

 

Όλες οι αιτήσεις θα τύχουν εμπιστευτικού χειρισμού.

Αιτήσεις που δεν πληρούν τα απαιτούμενα δεν θα ληφθούν υπόψη.

Παρακαλώ όπως αναγράφετε στην αίτηση σας τη θέση για την οποία υποβάλλετε.

CLICK HERE TO FIND JOBS IN CYPRUS

CLICK HERE TO FIND JOBS IN NICOSIA

CLICK HERE TO FIND JOBS IN LIMASSOL

CLICK HERE TO FIND JOBS IN LARNACA

CLICK HERE TO FIND JOBS IN PAPHOS

CLICK HERE TO FIND JOBS IN FAMAGUSTA

Please follow and like us: