Friday , 22 June 2018
AD 3 code
AD 4 code
AD 6 code
AD 7 code
AD 8 code

Ζητείται Διανομέας / Είσπράκτορας

A&G Biomedica Ltd: Ζητείται Διανομέας / Είσπράκτορας – Λάρνακα

Η εταιρεία A&G BIOMEDICA LTD με έδρα την Λάρνακα διαθέτει στην Κυπριακή αγορά εξειδικευμένα προϊόντα Κλινικού Εργαστηρίου , Χημείων , Νοσοκομείων , Κλινικών  και Φαρμακείων.

Περιγραφή Εργασίας

 • Διανομή προϊόντων βάσει οδηγιών προγράμματος διανομής της εταιρείας.
 • Εισπράξεις πελατών βάσει οδηγιών της εταιρείας.
 • Εκτέλεση συναφών καθηκόντων.

Απαιτούμενα προσόντα

 • Άδεια οδηγού.
 • Απολυτήριο Λυκείου.
 • 1 χρόνο τουλάχιστον εμπειρία σε παρόμοια θέση.
 • Άριστες οργανωτικές δεξιότητες και ικανότητα διαχείρισης χρόνου.
 • Δυναμική προσωπικότητα και ακεραιότητα χαρακτήρα.
 • Επαγγελματισμός, ευγένεια και προσοχή στη λεπτομέρεια.
 • Λευκό ποινικό μητρώο.
 • Συστατική επιστολή θα θεωρηθεί ως επιπρόσθετο προσόν.

Οι ενδιαφερόμενοι/ες παρακαλούμε επικοινωνήστε στο  director@biomedicacy.com και στο τηλέφωνο 99011801

Please follow and like us: