Sunday , 24 June 2018
AD 3 code
AD 4 code
AD 6 code
AD 7 code
AD 8 code

Συγκρότημα Ermes: Θέσεις εργασίας – Παγκύπρια

Συγκρότημα Ermes: Θέσεις εργασίας – Παγκύπρια

Διευθυντές Πωλήσεων

Το Συγκρότημα Ermes, ο μεγαλύτερος και πιο πολυδιάστατος οργανισμός λιανικού εμπορίου στην Κύπρο και μέλος του Ομίλου CTC, δέχεται αιτήσεις για πρόσληψη Διευθυντών Πωλήσεων στα πολυκαταστήματα Debenhams.

ΚΥΡΙΑ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΚΑΙ ΕΥΘYNEΣ

 • Διατήρηση ψηλού επιπέδου εξυπηρέτησης πελατών
 • Οργάνωση και παρακολούθηση έκθεσης προϊόντων εντός του καταστήματος
 • Στοχοθέτηση και παρακολούθηση πωλήσεων, εξόδων και απόδοσης του καταστήματος και προσωπικού
 • Στελέχωση, αξιολόγηση και ανάπτυξη του προσωπικού του καταστήματος
 • Οργάνωση και ασφάλεια του χώρου του καταστήματος
 • Εφαρμογή συστημάτων και διαδικασιών του καταστήματος

 

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

 • Απόφοιτος πανεπιστημίου στη Διοίκηση Επιχειρήσεων ή άλλο συναφή κλάδο
 • Εμπειρία στον τομέα των λιανικών πωλήσεων απαραίτητη
 • Ηγετικές ικανότητες
 • Ικανότητα στο χειρισμό ηλεκτρονικών υπολογιστών (word, excel, power point)
 • Άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας
 • Ευχάριστη και επικοινωνιακή προσωπικότητα

 

Προσφέρεται ανταγωνιστικό πακέτο απολαβών, συνεχής εκπαίδευση, επαγγελματική εμπειρία σε ένα δυναμικό και ευχάριστο περιβάλλον εργασίας.

Αποστολή βιογραφικών σημειωμάτων στη διεύθυνση cv@ermes.com.cy δηλώνοντας τη θέση: «Διευθυντής Πωλήσεων».

Όλες οι αιτήσεις θα τύχουν εμπιστευτικού χειρισμού.

Please follow and like us: