Monday , 21 May 2018
AD 3 code
AD 4 code
AD 6 code
AD 7 code
AD 8 code

Όμιλος Εταιρειών Φρου Φρου: Θέση Εργασίας

Όμιλος Εταιρειών Φρου Φρου: Θέση Εργασίας – Λευκωσία

ΚΕΝΗ ΘΕΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΟΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Ο Όμιλος Εταιρειών Φρου Φρου, ζητά για άμεση πρόσληψη προσωπικό για την θέση Τεχνολόγου Τροφίμων για πλήρη απασχόληση.

ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ

  • Ανάπτυξη νέων προϊόντων
  • Βελτίωση συνταγών και διαδικασιών υφιστάμενων προϊόντων
  • Έλεγχος διεργασιών παραγωγής
  • Ανεύρεση νέων προμηθευτών πρώτων υλών

ΠΡΟΣΟΝΤΑ

  • Απόφοιτοι Πανεπιστημίου ή Ανώτερης Σχολής ΤΕΙ με ειδικότητα Τεχνολόγου Τροφίμων ή Χημικού ή Χημικού Μηχανικού
  • Προηγούμενη πείρα σε εργοστάσιο τροφίμων θα θεωρηθεί επιπρόσθετο προσόν
  • Ατομο συνεργάσιμο με δυναμικό χαρακτήρα.
  • Πολύ καλή γνώση της Ελληνικής και Αγγλικής γλώσσας

ΑΠΟΛΑΒΕΣ

Η πιο πάνω θέση προσφέρει ελκυστικό πακέτο αποδοχών με προοπτική 13ου και 14ου μισθού. Το άτομο που θα επιλεγεί θα τύχει εκτεταμένης εκπαίδευσης στο αντικείμενο που θα ασχοληθεί.

ΑΙΤΗΣΕΙΣ

Αιτήσεις συνοδευόμενες από βιογραφικό σημείωμα πρέπει να αποστέλλονται μέχρι τις 25/11/2016 μέσω ταχυδρομείου, φαξ ή e-mail στη γραφεία της Εταιρείας

Τ.Θ. 15029, 2660 Κοκκινοτριμιθιά, Λευκωσία

Τηλ.22835090

Φαξ.22835950

e-mail: info@froufrou.com.cy

 

CLICK HERE TO FIND JOBS IN CYPRUS

CLICK HERE TO FIND JOBS IN NICOSIA

CLICK HERE TO FIND JOBS IN LIMASSOL

CLICK HERE TO FIND JOBS IN LARNACA

CLICK HERE TO FIND JOBS IN PAPHOS

CLICK HERE TO FIND JOBS IN FAMAGUSTA

Please follow and like us: