Monday , 28 May 2018
AD 3 code
AD 4 code
AD 6 code
AD 7 code
AD 8 code

Ύδρα Ασφαλιστική: Θέση Εργασίας

Ύδρα Ασφαλιστική: Θέση Εργασίας – Λεμεσός

Εισπράκτορας 

Η ΥΔΡΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, ζητά για άμεση πρόσληψη άτομο για θέση εισπράκτορα στην επαρχία Λεμεσού.

 

ΠΡΟΣΟΝΤΑ:

  • Απολυτήριο Λυκείου
  • Άδεια αυτοκινήτου και μοτοσικλέτας
  • Γνώση Η/Υ και Αγγλικής γλώσσας θα θεωρηθεί επιπρόσθετο προσόν

ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ:

  • Εισπράξεις πελατών
  • Εξυπηρέτηση πελατών
  • Προώθηση εργασιών εταιρείας

ΩΦΕΛΗΜΑΤΑ:

  • Βασικός Μισθός
  • Προσφέρεται 13ος και 14ος μισθός
  • Προμήθεια επί των εισπράξεων
  • Ταμείο προνοίας

Οι ενδιαφερόμενοι/ες παρακαλούνται να υποβάλουν τις αιτήσεις μαζί με το βιογραφικό τους σημείωμα μέχρι τις 30/11/2016 στο www.hydrainsurance.com στην τοποθεσία ΚΑΡΙΕΡΑ του ιστοτόπου της Εταιρείας, με ένδειξη Εισπρακτικό.

Όλες οι αιτήσεις θα θεωρηθούν αυστηρά εμπιστευτικές και θα τύχουν απόλυτης εχεμύθειας.

Please follow and like us: