Monday , 28 May 2018
AD 3 code
AD 4 code
AD 6 code
AD 7 code
AD 8 code

Πελέτικο Λτδ: Θέσεις Εργασίας

Πελέτικο Λτδ: Θέση Εργασίας – Λευκωσία

Ο Όμιλος Εταιρειών Πελέτικο ζητά να προσλάβει έμπειρα στελέχη με δυναμική και ευχάριστη προσωπικότητα για τη θέση του Πωλητή για την προώθηση χρωμάτων, βερνικιών και άλλων οικοδομικών υλικών για Λευκωσία, Λεμεσό, Λάρνακα, Πάφο.

Αρμοδιότητες

Προώθηση των πωλήσεων και είσπραξη από τους πελάτες.

Απαραίτητα προσόντα

  • Απόφοιτος τριτοβάθμιας εκπαίδευσης
  • Τουλάχιστο 3 χρόνια πείρα σε πωλήσεις
  • Πείρα σε πωλήσεις χρωμάτων και οικοδομικών υλικών θα θεωρηθεί επιπρόσθετο προσόν
  • Ακεραιότητα χαρακτήρα
  • Άριστη γνώση της Αγγλικής γλώσσας
  • Πολύ καλή γνώση προγραμμάτων ηλεκτρονικού υπολογιστή (Microsoft Office)
  • Ευχάριστη προσωπικότητα με ικανότητα ογάνωσης, ανάληψης πρωτοβουλιών
  • Απαλλαγμένος στρατιωτικών υποχρεώσεων

Απολαβές και ωφελήματα

Προσφέρεται ικανοποιητικός μισθός, αναλόγως των προσόντων και της επαγγελματικής πείρας.

Αιτήσεις

Όλες οι αιτήσεις θα τύχουν εμπιστευτικού χειρισμού. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να στείλουν το βιογραφικό τους σημείωμα στην ηλεκτρονική διεύθυνση peletico@peletico.com μέχρι τις 15 Νοεμβρίου 2016. Σημειώστε ότι λόγω του μεγάλου αριθμού  αιτήσεων που δεχόμαστε, θα απαντήσουμε μόνο στους επιτυχόντες υποψηφίους εντός τριών εβδομάδων.

Πελέτικο Λτδ

Τ.Θ. 21326, 1506 Λευκωσία

Τηλ. 22482265

Φαξ:  22481757

Please follow and like us: