Monday , 21 May 2018
AD 3 code
AD 4 code
AD 6 code
AD 7 code
AD 8 code

ΚΟΚΕΝ: 2 Θέσεις Εργασίας

ΚΟΚΕΝ: 2 Θέσεις Εργασίας – Λεμεσός

 1. Συντονιστής Κέντρων Νεότητας Επαρχιών Λεμεσού – Πάφου
 2. Συντονιστής Κέντρων Νεότητας Επαρχιών Λεμεσού, Λάρνακας-Αμμοχώστου

 

 

koken

Υποβολής Αίτησης εδώ

Oι κύριες και απαραίτητες προϋποθέσεις για συμμετοχή στη διαδικασία επιλογής καθορίζονται ως εξής:

 1. Ο υποψήφιος/υποψήφια πρέπει να εμπίπτει στα κριτήρια συμμετοχής των τρεχούμενων προγραμμάτων κατάρτισης ανέργων της ΑΝΑΔ: α) Σχέδιο Κατάρτισης Μακροχρόνια Ανέργων σε Επιχειρήσεις/Οργανισμούς (De Minimis) και β) Σχέδιο Στελέχωσης Επιχειρήσεων με Απόφοιτους Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης (De Minimis)
 2. Ο υποψήφιος/υποψήφια πρέπει να διαθέτει δικό του όχημα το οποίο θα χρησιμοποιεί για τις ανάγκες της εργασίας. Καλύπτονται οδοιπορικά έξοδα.
 3. Πολύ καλή γνώση της Ελληνικής και Αγγλικής γλώσσας.

Κύρια καθήκοντα – ευθύνες συντονιστή Κέντρων Νεότητας:

 • Διασφάλιση της αποτελεσματικής λειτουργίας των Κέντρων Νεότητας και των δραστηριοτήτων τους.
 • Οι συντονιστές θα έχουν ως έδρα το επαρχιακό γραφείο του ΚΟΚΕΝ στη Λεμεσό. Εκτελούν τα καθήκοντα τους συνήθως τις βραδινές ώρες ή τα Σαββατοκύριακα ανάλογα με την διαθεσιμότητα πραγματοποίησης των συναντήσεων με τα μέλη των Κέντρων Νεότητας.
 • Λεπτομέρειες για τον τρόπο λειτουργίας, Κέντρα Νεότητας και διαδικασίες του ΚΟΚΕΝ μπορείτε να συμβουλευτείτε την επίσημη ιστοσελίδα του ΚΟΚΕΝ.

Μισθοδοσία:

Οι ΕΤΗΣΙΕΣ απολαβές θα υπολογίζονται με βάση την χρηματοδότηση προγραμμάτων κατάρτισης ανέργων της ΑΝΑΔ.

Επιπρόσθετα προσόντα που αποτελούν πλεονέκτημα:

 1. Εμπειρία σχετική με τα καθήκοντα της θέσης.
 2. Άριστη γνώση ηλεκτρονικών υπολογιστών (MSWord, Excel, Outlook).
 3. Συμμετοχή σε ευρωπαϊκά προγράμματα.
 4. Ακεραιότητα χαρακτήρα, εχεμύθεια, πρωτοβουλία, υπευθυνότητα, ικανότητα συνεργασίας και επικοινωνίας, ευαισθησία σε θέματα νεολαίας, δημοσίων σχέσεων και διεθνούς συνεργασίας.
 5. Συμμετοχή ως μέλος σε Κέντρο Νεότητας.

Όσοι υποψήφιοι/υποψήφιες θα αξιολογηθούν θετικά με βάση τα απαραίτητα κριτήρια επιλογής που έχουν καθοριστεί, θα καλεστούν μέσω ηλεκτρονικού μηνύματος να συμμετέχουν σε γραπτή έρευνα/αξιολόγηση η οποία θα καθορίσει τους τελικούς υποψηφίους.

Όσοι υποψήφιοι/υποψήφιες θα αξιολογηθούν θετικά στη γραπτή έρευνα/αξιολόγηση, θα λάβουν ηλεκτρονικό μήνυμα – πρόσκληση για να προσέλθουν σε προσωπική συνέντευξη σε προκαθορισμένη ημέρα και ώρα.

Σημείωση:Ενδιαφερόμενοι που έχουν υποβάλει ξανά αίτηση για εργοδότηση στον Κυπριακό Οργανισμό Κέντρων Νεότητας και ενδιαφέρονται για διεκδίκηση της θέσης παρακαλούνται να υποβάλουν νέα αίτηση με βάση τα δεδομένα της παρούσας θέσης.

Επιπρόσθετες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνήσετε τηλεφωνικά με το Επαρχιακό Γραφείο ΚΟΚΕΝ Λεμεσού στο 25346840.

Υποβολής Αίτησης εδώ

Please follow and like us: