Sunday , 20 May 2018
AD 3 code
AD 4 code
AD 6 code
AD 7 code
AD 8 code

Ζητείται Secretary / Office Administrator

Urban Keys Chartered Surveyors: Ζητείται Secretary / Office Administrator – Λευκωσία

Contact Details
Company: Urban Keys Chartered Surveyors
Contact Person: Lambros Kalogirou
Address: 28th October Str. 70, 2414 Egkomi, Nicosia
Phones: +35722270019
Job Description

Ο/η κάτοχος της θέσης θα αναφέρεται στη Διευθυντή της εταιρείας. Ο/η κάτοχος της θέσης θα έχει υπό την ευθύνη του, τον χειρισμό αλληλογραφίας και τηλεφώνου,  την τήρηση αρχείων και πρακτικών, καθώς επίσης και την επεξεργασία δεδομένων.  Επιπρόσθετα, ο/η κάτοχος της θέσης θα χειρίζεται και άλλα συναφή ως προς τη θέση γραφειακά καθήκοντα.

Required Qualifications

 Ττίτλος/δίπλωμα σπουδών στη Διαχείριση Γραφείου  (Οffice Αdministration)

 Τριετής πείρα σε  παρόμοια θέση.

 Δυναμική προσωπικότητα με ικανότητα οργάνωσης και ανάληψης πρωτοβουλιών

 Άριστη επικοινωνιακή ικανότητα στον προφορικό και γραπτό λόγο .

 Άριστη γραπτή γνώση της Ελληνικής και Αγγλικής γλώσσας

 Πολύ καλή γνώση προγραμμάτων ηλεκτρονικού υπολογιστή (MS Office: Excel, Word, Power Point, Outlook)

FIND JOBS IN CYPRUS

FIND JOBS IN NICOSIA

FIND JOBS IN LIMASSOL

FIND JOBS IN LARNACA

FIND JOBS IN PAPHOS

FIND JOBS IN FAMAGUSTA

Please follow and like us: