Sunday , 22 July 2018
AD 3 code
AD 4 code
AD 6 code
AD 7 code
AD 8 code

Πρεσβεία της Ελλάδος: Θέση Εργασίας

Πρεσβεία της Ελλάδος: Θέση Εργασίας – Λευκωσία

Η Πρεσβεία της Ελλάδος στην Λευκωσία ανακοινώνει ότι προτίθεται να προβεί στην πρόσληψη ενός υπαλλήλου για καθήκοντα κλητήρα με διετή σύμβαση εργασίας.

Απαιτούμενες προϋποθέσεις είναι οι εξής:

–    Κατώτατο όριο ηλικίας το 21ο έτος συμπληρωμένο και ανώτατο το 60ό

–    Μόνιμος κάτοικος ή υπήκοος της Κυπριακής Δημοκρατίας

–    Για τους άρρενες, εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις

–    Πολύ καλή γνώση της Ελληνικής και της Αγγλικής γλώσσας

–    Πολύ καλή γνώση ηλεκτρονικών υπολογιστών

–    Δίπλωμα οδήγησης

–    Εχεμύθεια

–    Θα εκτιμηθούν ιδιαιτέρως πτυχίο ανωτέρας / ανωτάτης σχολής και προϋπηρεσία

Μισθός σύμφωνα με την ελληνική νομοθεσία.

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να αποστείλουν στην Ελληνική Πρεσβεία αίτηση, συνοδευόμενη από βιογραφικό σημείωμα και φωτοτυπία διαβατηρίου / ταυτότητας, άδειας παραμονής / εργασίας ή άλλου αποδεικτικού στοιχείου μόνιμης διαμονής, μέχρι 19 Οκτωβρίου 2016:

α) ταχυδρομικώς: Πρεσβεία της Ελλάδος στην Κύπρο, Βύρωνος 8-10, Τ.Κ.1096

β) ηλεκτρονικά: gremb.nic@mfa.gr

γ) με fax: 22680649

Please follow and like us: