Monday , 23 July 2018
AD 3 code
AD 4 code
AD 6 code
AD 7 code
AD 8 code

Αναπτυξιακή Εταιρεία Επαρχίας Λεμεσού Λτδ: Κενές Θέσεις Εργασίας

ανεργος

Αναπτυξιακή Εταιρεία Επαρχίας Λεμεσού Λτδ: Κενές Θέσεις Εργασίας

1.  ΣΥΝΑΦΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΜΕ ΤΟΝ ΑΛΙΕΥΤΙΚΟ ΤΟΜΕΑ

Απαιτούμενα Προσόντα:

 • Πτυχίο ειδικότητας που να είναι συναφής με τον Αλιευτικό Τομέα
 • Άριστη γνώση ελληνικής και αγγλικής γλώσσας
 • Άριστη γνώση χρήσης Ηλεκτρονικών Υπολογιστών
 • Τριετής εμπειρία στην υλοποίηση ευρωπαϊκών, συγχρηματοδοτούμενων, εθνικών προγραμμάτων

Πρόσθετα προσόντα για την πιο πάνω θέση εργασίας που θα θεωρηθούν πλεονέκτημα:

 • Κατοχή τίτλου Μεταπτυχιακών σπουδών
 • Εξειδικευμένη επαγγελματική εμπειρία

Απολαβές & Ωφελήματα

 • Θέση Πλήρους Απασχόλησης
 • Μισθός αναλόγως προσόντων
 • 13ος Μισθός

2.  ΘΕΣΗ ΓΕΩΠΟΝΟΥ

Απαιτούμενα Προσόντα:

 • Πτυχίο Γεωπονίας, ειδικότητας στην Αγροτική Οικονομία
 • Εγγεγραμμένος/η στο Μητρώο Γεωπόνων του Συμβουλίου Γεωπόνων Κύπρου
 • Άριστη γνώση ελληνικής και αγγλικής γλώσσας
 • Άριστη γνώση χρήσης Ηλεκτρονικών Υπολογιστών
 • Τριετής εμπειρία στην υλοποίηση ευρωπαϊκών, συγχρηματοδοτούμενων, εθνικών προγραμμάτων

Πρόσθετα προσόντα για τη πιο πάνω θέση εργασίας που θα θεωρηθούν πλεονέκτημα:

 • Κατοχή τίτλου Μεταπτυχιακών σπουδών
 • Εξειδικευμένη επαγγελματική εμπειρία

Απολαβές & Πλεονεκτήματα:

 • Θέση Πλήρους Απασχόλησης
 • Μισθός αναλόγως προσόντων
 • 13ος Μισθός

Αιτήσεις

Αιτήσεις με βιογραφικό σημείωμα, να σταλούν μέχρι τις 16 Σεπτεμβρίου 2016 στη Διεύθυνση:

Ναυπλίου 13, Απαισιώτης Κώρτ 4ος όροφος, Γραφείο 401, 3025 Λεμεσός ή

στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@anelem.com.cy

Περισσότερες πληροφορίες: Αναπτυξιακή Εταιρεία Επαρχίας Λεμεσού ΛΤΔ Διεύθυνση: Ναυπλίου 13, Απαισιώτης Κώρτ 4ος όροφος, Γραφείο 401, 3025, Λεμεσός

Τηλ: 25-760111

Φαξ: 25-760303

Ιστοσελίδα: www.anelem.com

FIND JOBS IN CYPRUS

FIND JOBS IN NICOSIA

FIND JOBS IN LIMASSOL

FIND JOBS IN LARNACA

FIND JOBS IN PAPHOS

FIND JOBS IN FAMAGUSTA

Please follow and like us: