Sunday , 27 May 2018
AD 3 code
AD 4 code
AD 6 code
AD 7 code
AD 8 code

Ζητείται Άτομο για γραμματεική υποστήριξη

anergos jobs

Prime Insurance Co Ltd: Ζητείται Άτομο για γραμματεική υποστήριξη υποκαταστήματος – Πάφος

Κύρια καθήκοντα

  • Παροχή εξυπηρέτησης στους Συνεργάτες, Ασφαλιστικούς Συμβούλους και πελάτες του Υποκαταστήματος
  • Συνεργασία με κεντρικά γραφεία για την επιτυχή και ομαλή διεκπεραίωση των εργασιών
  • Διεκπεραίωση καθημερινών εργασιών ακολουθώντας τους κανονισμούς της Εταιρείας (εισπράξεις, καταθέσεις και μηχανογραφική καταχώρηση, διεκπεραίωση νέων αιτήσεων, ετοιμασία καταστάσεων πληροφόρησης κλπ)

Απαραίτητα Προσόντα

  • Απόφοιτος Λυκείου
  • Προυπηρεσία 2-5 έτη σε αντίστοιχη θέση, κατά προτίμηση σε ασφαλιστική εταιρεία, θα θεωρηθεί επιπρόσθετο προσόν
  • Ικανότητα επικοινωνίας και συνεργασίας
  • Εξοικίωση με τη χρήση ηλεκτρονικών υπολογιστών και καλή γνώση εφαρμογών σχετικών με το αντικείμενο της Υπηρεσίας (π.χ. MS Office)

Στοιχεία Επικοινωνίας 
Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να αποστείλουν το βιογραφικό τους σημείωμα στην ηλεκτρονική διεύθυνση human.resources@primeinsurance.eu

Όλες οι αιτήσεις θα τύχουν άκρως εμπιστευτικής διαχείρισης.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την εταιρεία μπορείτε να επισκεφτείτε την ιστοσελίδα www.primeinsurance.eu

 

FIND JOBS IN CYPRUS

FIND JOBS IN NICOSIA

FIND JOBS IN LIMASSOL

FIND JOBS IN LARNACA

FIND JOBS IN PAPHOS

FIND JOBS IN FAMAGUSTA

 

 


Please follow and like us: