Monday , 29 May 2017
AD 3 code
AD 4 code
AD 6 code
AD 7 code
AD 8 code

Εγγεγραμμένοι Άνεργοι στην Κύπρο – Ιανουάριος 2016

unemployed

Εγγεγραμμένοι Άνεργοι στην Κύπρο – Ιανουάριος 2016

Με βάση τα στοιχεία που τηρούνται στα Επαρχιακά Γραφεία Εργασίας, ο αριθμός των εγγεγραμμένων ανέργων στο τέλος Ιανουαρίου 2016, έφτασε τα 45.969 πρόσωπα. Με βάση τα στοιχεία διορθωμένα για εποχικές διακυμάνσεις που δείχνουν την τάση της ανεργίας, ο αριθμός των εγγεγραμμένων ανέργων τον Ιανουάριο 2016 μειώθηκε στα 41.600 πρόσωπα σε σύγκριση με 42.252 τον προηγούμενο μήνα.

Σε σύγκριση με τον Ιανουάριο του 2015 σημειώθηκε μείωση 4.070 προσώπων ή 8,1% που αποδίδεται κυρίως στους τομείς των κατασκευών (μείωση 1.170 ανέργων), της δημόσιας διοίκησης (μείωση 1.009), της μεταποίησης (μείωση 683), του εμπορίου (μείωση 594), των χρηματοπιστωτικών και ασφαλιστικών δραστηριοτήτων (μείωση 398) και της ενημέρωσης και επικοινωνίας (μείωση 278).

Please follow and like us: