Monday , 29 May 2017
AD 3 code
AD 4 code
AD 6 code
AD 7 code
AD 8 code

Θέσεις Εργασίας στην E. Neophytou Trading Co Ltd

serano cyprus

E. Neophytou Trading Co Ltd: Πωλητές / Πωλήτριες – Λευκωσία

ΚΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ:

ΠΩΛΗΤΕΣ / ΠΩΛΗΤΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ

Η εταιρία E. Neophytou Trading Co Ltd, η μεγαλύτερη εταιρία ξηρών καρπών και αποξηραμένων φρούτων στην Κύπρο, μέσα στα πλαίσια ανάπτυξης των δραστηριοτήτων της, ζητά να προσλάβει Πωλητές / Πωλήτριες για την επαρχία Λευκωσίας.

Προφίλ Υποψηφίων:

  • Απόφοιτοι Μέσης Εκπαίδευσης
  • Πτυχίο τριτοβάθμιας εκπαίδευσης στη Διοίκηση Επιχειρήσεων , Μάρκετινγκ, ή άλλο συναφή κλάδο θα θεωρηθεί επιπρόσθετο προσόν.
  • Κάτοχοι επαγγελματικής άδειας οδήγησης
  • Πολύ καλές διαπροσωπικές σχέσεις και ικανότητα αντίληψης και διαχείρισης προβλημάτων
  • Πολύ καλές επικοινωνιακές και οργανωτικές ικανότητες και αποτελεσματικήδιαχείριση χρόνου
  • Δυναμικοί χαρακτήρες, με αυτοπεποίθηση και ικανότητα ανάληψης πρωτοβουλιών
  • Πολύ καλή γνώση Ηλεκτρονικών Υπολογιστών
  • Προϋπηρεσία σε ανάλογη θέση θα θεωρηθεί επιπρόσθετο προσόν

 

Προσφέρεται ανταγωνιστικό πακέτο απολαβών με ευκαιρίες ανέλιξης.

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται όπως αποστείλουν το βιογραφικό τους σημείωμα στο Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού, είτε μέσω φαξ, είτε στην ηλεκτρονική διεύθυνση, όπως πιο κάτω, το αργότερο μέχρι τις 31 Μαρτίου 2016.

 

Κα. Μαίρη Νεοφύτου

 

Διευθύντρια Ανθρώπινου Δυναμικού

Neophytou Trading Co Ltd

Τρικώμου 5, Βιομ. Περιοχή Ιδαλίου, Τ.Κ.2540, Λευκωσία

Τηλ:22-433685

 

Fax:22-347581

 

Email: hr@serano.com.cy

 

Website: www.serano.com.cy

Όλες οι αιτήσεις θα τύχουν εμπιστευτικού χειρισμού.

Θα ειδοποιηθούν μόνο τα άτομα που θα επιλεγούν για προσωπική συνέντευξη.

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ E.NEOPHYTOU TRADING CO LTD ΕΙΝΑΙ ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ ΙΣΩΝ ΕΥΚΑΙΡΙΩΝ

 


Please follow and like us: